Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 TYPY antyradarów

Samochodowe antyradary dzielą się na dwie podstawowe grupy - Antyradary i Antylasery. Te pierwsze są detektorami - wykrywaczami radarów i laserów. Te drugie to Jammery Laserowe, czyli urządzenia w aktywny sposób uniemożliwiające zmierzenie naszej prędkości laserem policyjnym.

Antyradary - detektory mają za zadanie ostrzec kierowcę o pracującym radarze lub laserze. W przypadku radarów powinny ostrzegać z odległości dających użytkownikowi możliwość bezproblemowego dostosowania prędkości. Dobre antyradary ostrzegają o pracy radarów ręcznych z odległości rzędu kilku kilometrów, fotoradarów kilkuset metrów. Im lepsze właściwości detekcji ma antyradar, tym ogległości te są większe. Większa jest też pewność wykrycia krótkich impulsów sygnałów pochodzących z radarów ręcznych. Z laserami sprawa nie jest już tak oczywista. Specyfika pomiaru laserem bardzo ogranicza detekcję pośrednią, czyli w momencie mierzenia kogoś innego. W związku z tym powstała odrębna grupa urządzeń - Antylasery, czyli Jammery Laserowe, o których poniżej.

Antyradary zintegrowane (jednoczęściowe) to urządzenia mieszczące się w jednej obudowie, do stosowania wewnątrz kabiny pojazdu. Montowane są na przedniej szybie lub układane na kokpicie pod nią. Najważniejsze jest zapewnienie im dobrej, czystej widoczności przez szybę. Ponieważ w antyradarach stosuje się bardzo kierunkowe anteny tubowe, ważne jest także ich wypoziomowanie i ukierunkowanie na wprost zgodnie z osią samochodu.

Zasilane są w większości z gniazda zapalniczki. Na wyposażeniu niektórych znajduje się opcjonalny kabel do podłączenia się bezpośrednio do instalacji elektrycznej samochodu.

Antyradarów bezprzewodowych, zasilanych z baterii nie polecamy. Do skutecznej pracy takiego urządzenia potrzebne jest stabilne źródło będące w stanie zapewnić prąd o natężeniu ok. 400-500mA. Zasilanie bateryjne niesie więc za sobą konieczność wprowadzenia kompromisów w zarządzaniu energią. Wykrywacze o takim zasilaniu muszą więc być zaprojektowane inaczej. Niestety rezultatem jest znaczne obniżenie skuteczności, często w stopniu całkowicie niweczącym postawione przed nimi zadanie, czyli skuteczną detekcję radarów z dużych odległości.

Antyradary rozdzielne (wieloczęściowe) są specjalnie zaprojektowan tak, aby można je było zamontować dyskretnie, w sposób ukryty. Antena radarowa lub moduł radarowo-laserowy umieszczany jest z przodu pojazdu - w grillu, lub zderzaku. Pomimo teoretycznych możliwości całkowitego lub częściowego schowania anteny za plastikowymi elementami zderzaka lub grilla, zalecamy montaż zapewniający całkiem nieosłonięty widok na drogę. Zabieg ten pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału naszego antyradaru rozdzielnego. Podobnie jak dla antyradarów jednoczęściowych pamiętać również należy o wypoziomowaniu anteny i odpowiednim ukierunkowaniu. Elementy znajdujące się wewnątrz kabiny można natomiast zamontować w dowolny sposób. Mogą być one całkowicie ukryte. Wadą detektorów rozdzielnych jest brak możliwości szybkiego przełożenia urządzenia do innego auta. Są jednak znakomitym rozwiązaniem dla samochodów wyposażonych w szybę atermiczną.

Antylasery - Jammery Laserowe. Ze względu na konieczność odpowiedniego rozmieszczenia głowic oraz wymóg unikania jakichkoliwek, nawet przezroczystych osłon, w tym szyb, występują praktycznie wyłącznie jako urządzenia rozdzielne. Pomimo istnienia wielu marek antylaserów, tylko niektóre obsługują lasery używane w Europie, a naprawdę nieliczne są przy tym odpowiednio skuteczne. Zasada ich działania to odebrać sygnał z lasera i w ułamku sekundy wysłać własny, uniemożliwiający zmierzenie naszej prędkości. Dodatkowo sygnał ten musi być dobrany w taki sposób, aby elektronika lasera policyjnego nie wykryła, że jest on blokowany. Założenia są proste, wykonanie niestety niezwykle trudne, często przekraczające możlwiości niektórych producentów. Do skutecznego działania potrzebne są niezwykle szybkie procesory, silne źródła emitujące laser, bardzo czułe elementy optyczne oraz wyspecjalizowana wiedza projektantów zajmujących się pisaniem odpowiednich algorytmów dla sygnałów blokujących. Do naszej oferty wybraliśmy tylko jedną markę, spełniającą wszystkie te założenia i charakteryzującą się najlepszą skutecznością - Laser Interceptor.

Akcesoria - grupa produktów, którymi możemy uzupełnić lub rozszerzyć zestaw, zmienić sposób zasilania, czy montażu, a zatem wszelkie kable, uchwyty itp.

[2010-12-29] © antyradary.phi.pl 

« Antyradary - powrót do Strony Głównej

   Created by ® NeoM