phi.pl Tarczyn
  |  
  |  

Mapę Fotoradarów odwiedza obecnie: 9 Gości 
Tarczyn

Fotoradar stacjonarny (REDFLEXspeed SM Tarczyn):

- obwodnica, przy skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, jadąc w kierunku Warszawy, ogr. 70 km/h (zdj.)
- obwodnica, przy skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, jadąc w kierunku Radomia, ogr. 70 km/h (zdj.)

Uwaga! Jest to system REDFLEXspeed i SAFETY CAMERAS. W skrócie oznacza to kontrolę prędkości, a także reakcję na przejazd na czerwonym świetle.

Uwaga! Maszty stanowią własność Gm. Tarczyn. W dniu 1 stycznia 2016 r. Straż Miejska Tarczyn utraciła prawo do kontroli fotoradarowej. Wyłączne prawo do korzystania z fotoradarów stacjonarnych ma obecnie Inspekcja Transportu Drogowego, dlatego też maszty nie mają prawa działać.

Zapraszamy na Forum Fotoradarów i Nieoznakowanych »

Fotoradary i Nieoznakowane - Najpopularniejsze lokalizacje