phi.pl Ryman DK 6
  |  
  |  

Mapę Fotoradarów odwiedza obecnie: 2 Gości 

Rymań

Fotoradar stacjonarny (Fotorapid CM SM Gościno):

- wlot do miejscowośści, tuż przed stacją Orlen, jadąc od strony Gdańska, ogr. 50 km/h (zdj.)

Uwaga! Maszt stanowi własność Gm. Gościno. W dniu 1 stycznia 2016 r. Straż Miejska Gościno utraciła prawo do kontroli fotoradarowej. Wyłączne prawo do korzystania z fotoradarów stacjonarnych ma obecnie Inspekcja Transportu Drogowego, dlatego też maszt nie ma prawa działać.

Zapraszamy na Forum Fotoradarów i Nieoznakowanych »Fotoradary i Nieoznakowane - Najpopularniejsze lokalizacje