phi.pl Recz
  |  
  |  

Mapę Fotoradarów odwiedza obecnie: 6 Gości 

Recz

Fotoradar stacjonarny (wpięty do systemu CANARD):

- wlot do miasta, jadąc od strony Wałcza, ogr. 50 km/h (zdj.)

Uwaga! Maszt stanowi własność Gm. Recz. W dniu 1 stycznia 2016 r. Straż Miejska Recz utraciła prawo do kontroli fotoradarowej. Wyłączne prawo do korzystania z fotoradarów stacjonarnych ma obecnie Inspekcja Transportu Drogowego, dlatego też maszt nie ma prawa działać.

Zapraszamy na Forum Fotoradarów i Nieoznakowanych »Fotoradary i Nieoznakowane - Najpopularniejsze lokalizacje