phi.pl Leszczyn Goscinko
  |  
  |  

Mapę Fotoradarów odwiedza obecnie: 5 Gości 
Leszczyn/Gościnko

Fotoradar stacjonarny (Fotorapid CM SM Gościno):

- przy skrzyżowaniu z DW nr 162, na wysokości niebieskiej stacji benzynowej, jadąc w kierunku Koszalina, ogr. 70 km/h (zdj.)

Uwaga! Maszt stanowi własność Gm. Gościno. W dniu 1 stycznia 2016 r. Straż Miejska Gościno utraciła prawo do kontroli fotoradarowej. Wyłączne prawo do korzystania z fotoradarów stacjonarnych ma obecnie Inspekcja Transportu Drogowego, dlatego też maszt nie ma prawa działać.

Zapraszamy na Forum Fotoradarów i Nieoznakowanych »Fotoradary i Nieoznakowane - Najpopularniejsze lokalizacje