phi.pl Krzyzanowice
  |  
  |  

Mapę Fotoradarów odwiedza obecnie: 7 Gości 

Krzyżanowice

Fotoradar stacjonarny:

- na wysokości przedszkola, jadąc w kierunku Chałupek, ogr. 50 km/h (zdj.)

Uwaga! Maszt stanowi własność Gm. Krzyżanowice. W dniu 1 stycznia 2016 r. Straże Miejskie/Gminne utraciły prawo do kontroli fotoradarowej. Wyłączne prawo do korzystania z fotoradarów stacjonarnych ma obecnie Inspekcja Transportu Drogowego, dlatego też maszt nie ma prawa działać.

Zapraszamy na Forum Fotoradarów i Nieoznakowanych »Fotoradary i Nieoznakowane - Najpopularniejsze lokalizacje