phi.pl Bialystok
  |  
  |  

Mapę Fotoradarów odwiedza obecnie: 8 Gości 
Białystok ...... Forum

Fotoradar stacjonarny (wpięty do systemu CANARD):

- ul. Branickiego, wylot z miasta, jadąc w kierunku Lublina (zdj.)

Fotoradar stacjonarny (Fotorapid CM SM Białystok):

- ul. Kleeberga, wylot z miasta, tuż przed wiaduktem, jadąc w kierunku Warszawy

Uwaga! Maszt stanowi własność Gm. Białystok. W dniu 1 stycznia 2016 r. Straż Miejska Białystok utraciła prawo do kontroli fotoradarowej. Wyłączne prawo do korzystania z fotoradarów stacjonarnych ma obecnie Inspekcja Transportu Drogowego, dlatego też maszt nie ma prawa działać.

Fotoradar stacjonarny (system Red Light SM Białystok):

- ul. Branickiego, przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską, jadąc od strony Lublina
- al. Jana Pawła II, przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego, jadąc w kierunku centrum
- al. Konstytucji 3 Maja, przy skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II, jadąc od strony ul. Berlinga
- ul. Miłosza, przy skrzyżowaniu z ul. Branickiego, jadąc od strony ul. Kopernika
- ul. Popiełuszki, przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego, jadąc od strony centrum
- ul. Popiełuszki, przy skrzyżowaniu z ul. Hetmańską, jadąc od strony centrum
- ul. Popiełuszki, przy skrzyżowaniu z ul. Hetmańską, jadąc w kierunku centrum
- ul. Sikorskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki, jadąc od strony al. Konstytucji 3 Maja

Uwaga! System "Red light" stanowi własność Gm. Białystok. W dniu 1 stycznia 2016 r. Straż Miejska Białystok utraciła prawo do kontroli i rejestracji naruszeń przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących. Wyłączne prawo do korzystania z takich systemów ma obecnie Inspekcja Transportu Drogowego, dlatego też system nie ma prawa działać.

Zapraszamy na Forum Fotoradarów i Nieoznakowanych »

Warto sprawdzić: Truckcare wynajem aut dostawczych do 3,5 tony

Fotoradary i Nieoznakowane - Najpopularniejsze lokalizacje