Forum Mapy Fotoradarów Antyradary Sid 122ed6455f40a913bc98132463fe20d5 Mapa fotoradarów najpopularniejsze
RejestracjaRejestracja   ZalogujZaloguj   FAQFAQ   SzukajSzukaj


Poprzedni temat «» Następny temat
Dura lex sed lex - Aktualny taryfikator punktów karnych
Autor Wiadomość
phonemaniac
Videomaniac


Dołączył: 10 Paź 2008
Pochwał: 1318
Posty: 4398
Skąd: WKZ
Wysłany: 31 Marzec 2011, 20:24   Aktualny taryfikator punktów karnych

Cytat:
A/ PUNKTY KARNE


I. Czyny o charakterze szczególnym:
1. popełnienie przestępstwa drogowego - 10 punktów
2. nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku - 10 punktów
3. kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu - 10 punktów
4. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego - 10 punktów
5. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa - 6 punktów
6. spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6 punktów

II. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych:
1. omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym - 10 punktów
2. wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi - 9 punktów
3. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na oznakowanym przejściu - 8 punktów
4. nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd - 8 punktów
5. niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia - 8 punktów
6. nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa podczas cofania - 5 punktów

III. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
1. niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu - 8 punktów
2. niezastosowanie się do sygnałów świetlnych - 6 punktów
3. niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym - 6 punktów
4. niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego - 6 punktów
5. niestosowanie się do znaku „zakaz wjazdu” - 5 punktów
6. niestosowanie się do znaku „zakaz ruchu w obu kierunkach” - 5 punktów
7. niestosowanie się do znaków „zakaz skręcania w lewo” lub „zakaz skręcania w prawo” - 5 punktów
8. niestosowanie się do znaków „nakaz jazdy...” - 5 punktów
9. niestosowanie się do znaków określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania - 5 punktów
10. niestosowanie się do znaków poziomych „strzałka kierunkowa” - 5 punktów
11. niestosowanie się do znaku poziomego „linia podwójna ciągła” - 5 punktów
12. niestosowanie się do znaku zakazu „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” - 4 punkty
13. niestosowanie się do znaków „zakaz wjazdu...” - 3 punkty
14. niestosowanie się do znaków „zakaz wyjazdu...” - 2 punkty
15. niestosowanie się do pozostałych znaków i sygnałów drogowych - 1 punkt

IV. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów:
1. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej - 6 punktów
2. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu - 6 punktów
3. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym - 6 punktów
4. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom - 6 punktów
5. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu - 5 punktów
6. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze - 5 punktów
7. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu - 5 punktów
8. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania - 4 punkty
9. nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu - 5 punktów
10. naruszenie zakazu zawracania - 5 punktów

V. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości:
1. przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h - 10 punktów
2. przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h - 8 punktów
3. przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h - 6 punktów
4. przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h - 4 punkty
5. przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h - 2 punkty
6. przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h - 1 punkt
7. jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym - 2 punkty

VI. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania:
1. nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania - 5 punktów
2. wyprzedzanie z niewłaściwej strony - 3 punkty
3. naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi - 8 punktów
4. naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 5 punktów
5. naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi - 5 punktów
6. naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach - 5 punktów
7. naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi - 5 punktów
8. naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi - 5 punktów
9. niestosowanie się do znaku „zakazu wyprzedzania” - 5 punktów

VII. Używanie świateł zewnętrznych:
1. niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu - 4 punkty
2. niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 2 punkty
3. niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu - 2 punkty
4. niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł przez kierującego motocyklem - 2 punkty
5. naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich - 2 punkty
6. naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych - 2 punkty
7. pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia - 3 punkty

VIII. Naruszenie przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
1. naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie - 3 punkty
2. naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie - 2 punkty
3. omijanie pojazdu z niewłaściwej strony - 2 punkty
4. naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymania lub postoju - 1 punkt
5. kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu - 1 punkt
6. nieuprawnione umieszczenie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie - 3 punkty
7. wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia - 3 punkty
8. naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” - 2 punkty
9. naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem - 2 punkty
10. przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami - 3 punkty
11. przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami - 1 punkt
12. nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym - 2 punkty


LINK

Taryfikator mandatów - kwoty:

Cytat:
I PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH

* wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd
- na przejściach dla pieszych - 50 zł
- w miejscach innych niż przejścia dla pieszych - 100 zł
* wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi - 100 zł
* przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni - 50 zł
* niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych - 50 zł
* przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:
- na obszarze zabudowanym - 50 zł
- na obszarze niezabudowanym - 100 zł
* zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - 50 zł
* przebieganie przez jezdnię - 50 zł
* chodzenie po torowisku - 50 zł
* wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie - 100 zł
* naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza - 50 zł
* naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi - 50 zł
* naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim - 50 zł
* naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - 50 zł
* korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych - 50 zł
* naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów - 50 zł

II PRZEPISY DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW

Zasady ogólne i przepisy porządkowe
* zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu - 150 zł
* naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem - 100 zł
* nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem - 250 zł
* niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy - 100 zł
* przewożenie dziecka w pojeździe:
- poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci - 150 zł
- w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera - 150 zł
* kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa - 100 zł
* nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem - 100 zł
* kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego - 100 zł
* przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem - 150 zł
* korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem - 200 zł
* wjeżdżanie na pas między jezdniami - 100 zł
* niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego - 150 zł
* nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze - 150 zł
* brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego - 300 zł

Włączanie się do ruchu
* nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu - 300 zł
* uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym - 200 zł
* naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego - 200 zł

Prędkość i hamowanie
* przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
- do 10 km/godz. do - 50 zł
- o 11-20 km/godz. - 50-100 zł
- o 21-30 km/godz. - 100-200 zł
- o 31-40 km/godz. - 200-300 zł
- o 41-50 km/godz. - 300-400 zł
- o 51 km/h i więcej - 400-500 zł
* hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie - 100-300 zł
* jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym - 50-200 zł
* niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi - 200 zł
* przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu - według stawek za przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
* zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić - 200-400 zł
* zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych - 200 zł
* utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru - 200 zł
* nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem - 150 zł
* nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu - 250 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie
* omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 500 zł
* omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu - 250 zł
* utrudnianie ruchu podczas cofania - 50-200 zł
* naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach - 200 zł

Wyprzedzanie
* wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi - 200 zł
* wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi - 200 zł
* naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
- ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu - 250 zł
- kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania - 250 zł
* naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 300 zł
* naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi - 300 zł
* naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach - 300 zł
* wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi - 300 zł
* wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200 zł
* zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 350 zł
* niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia - 100 zł
* wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu
* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu - 350 zł
* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną - 350 zł
* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 350 zł
* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów - 350 zł
* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią - 350 zł
* niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 350 zł
* naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe - 300 zł
* naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku - 100 zł
* naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 300 zł
* naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 zł
* jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym - 250 zł
* jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy - 100 zł
* naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
* niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 200 zł
* naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni - 100 zł
* nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych - 100 zł
* używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym - 100 zł
* używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza - 100 zł

Holowanie
* holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem - 250 zł
* holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe - 250 zł
* holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach - 250 zł
* holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony - 250 zł
* holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego - 250 zł
* holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) - 250 zł
* naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
- niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania - 100 zł
- nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym - 150 zł
- brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego - 150 zł
- niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym - 100 zł
- niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania - 50 zł

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
* naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku - 50 zł
* nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych - 50 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu - 50 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach - 50 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów - 100 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd - 150 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny - 100 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika - 50 zł
* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni - 100 zł
* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem - 100 zł
* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek - 50 zł
* naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi - 100 zł
* pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować - 50 zł
* pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów - 50 zł
* naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią - 50 zł
* pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku - 50 zł
* naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt - 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe
* naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł
* cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł
* wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone - 250 zł
* zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu - 300 zł
* nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu - 300 zł
* niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł

Zatrzymanie i postój
* zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu - 100-300 zł
* niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego - 100 zł
* zatrzymywanie pojazdu:
- na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania - 300 zł
- na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi - 100-300 zł
- w tunelu, na moście lub na wiadukcie - 200 zł
- na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię - 100 zł
- na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni - 100 zł
- w odległości mniejszej niż 10 metrów od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania - 100 zł
- przy lewej krawędzi jezdni - 100 zł
- na pasie między jezdniami - 100 zł
- w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości - 100 zł
- w odległości mniejszej niż 15 metrów od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu - 100 zł
- na drodze dla rowerów - 100 zł
* brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku - 150 zł
* naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku - 100 zł
* naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej - 100 zł
* naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym - 150-300 zł
* naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd - 100 zł
* naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu - 100 zł
* naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską - 100 zł
* naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone - 100 zł
* naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 metrów - 200-300 zł

Używanie świateł zewnętrznych
* jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - 200 zł
* jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu - 100 zł
* jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej - 100 zł
* jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby - 200 zł
* nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności - 150-300 zł
* korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 200 zł
* naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych - 100 zł
* używanie „szperacza” podczas jazdy 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym
* bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym - 300 zł
* używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim - 200 zł
* zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych - 200 zł
* zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne - 100 zł
* oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu - 50 zł
* używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi - 100 zł
* używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 zł
* wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe - 200 zł
* naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież - 200 zł
- oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone - 50 zł
- kierującego innym pojazdem - 200 zł
* naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby - 200 zł
* niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych - 200 zł
* naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych - 200 zł
* bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego - 100 zł
* ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic - 50 zł
* używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do - 300 zł
* nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji - 100 zł
* umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany - 100 zł
* pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym - 100 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
* umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne - 200 zł
* umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony - 100 zł
* przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób - 150 zł
* niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy - 200 zł
* naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich - 150 zł
* ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego - 100-300 zł

Przewóz osób
* przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż - 500 zł
* przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż - 500 zł
* naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach - 100 zł
* naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy - 100 zł
* naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy - 50 zł

III KIERUJĄCY

* kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:
- uprawnień do kierowania pojazdami - 500 zł
- uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu - 300 zł
* kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym - 100 zł
* kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów - 50 zł
* za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż - 250 zł

IV INNE WYKROCZENIA

* samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego - 400 zł
* używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi - 300 zł
* dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień - 300 zł
* dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:
- pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia - 50-200 zł
- pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu - 50 zł
* zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej - 50-200 zł
* samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli - 100 zł
* wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym - 50 zł
* uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości - 200 zł
* uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami - 200 zł
* naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach - 200-500 zł

V ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

* niestosowanie się do znaków:
- B-3 do B-7 „zakaz wjazdu...” - 250 zł
- B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” - 250 zł
- C-12 „ruch okrężny” - 250 zł
- B-15 do B-19 „zakaz wjazdu...” - 150 zł
- B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” - 100 zł
- B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” - 100 zł
- B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” - 100 zł
- B-32 „stój - kontrola celna” lub jego odpowiedników - 200 zł
- B-35 „zakaz postoju” - 100 zł
- B-36 „zakaz zatrzymywania się” - 100 zł
- B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” - 100 zł
- B-39 „strefa ograniczonego postoju” - 100 zł
- C-1 do C-11 „nakaz jazdy...” - 250 zł
- C-13 „droga dla rowerów” - 100 zł
- C-14 „prędkość minimalna” - 100 zł
- C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” - 400 zł
- BT-1 „ograniczenie prędkości” - 100 zł
* BT-3 „blokada zwrotnicy” - 200 zł
- P-2 „linia pojedyncza ciągła” - 100 zł
- P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” - 200 zł
- P-4 „linia podwójna ciągła” - 200 zł
- P-7b „linia krawędziowa ciągła” - 100 zł
- P-17 „linia przystankowa” - 100 zł
- C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” - 200 zł
- P-21 „powierzchnia wyłączona” - 100 zł
* niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” - 100 zł
* niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym - 100 zł
* naruszenie postanowień wynikających ze znaków:
- D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” - 100 zł
- D-13 „początek pasa ruchu powolnego” - 100 zł
- D-18 „parking”, D-18a „parking - miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” – 100 zł
- D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking — miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 500 zł
- D-19 „postój taksówek” - 100 zł
- F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” - 250 zł
- BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie” - 200 zł
- P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” – 100 zł
- P-20 „koperta” - 100 zł

* niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
- wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony - 100 zł
- kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza - 100 zł
- kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione - 300-500 zł

VI ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
* spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500
* spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

*Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym – od 100 do 500
*Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy, lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości – 100 zł
*Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania – od 200 do 500 zł
*Umyślne uszkodzenie lub usuniecie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną – 150 zł
*Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – od 50 do 250 zł
*Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne – od 250 zł do 500 zł[/b][/color]
*Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych – 100 zł
*Niszczenie płotków faszynowych – 100 zł
*Zdejmowanie chrustu z wydm – 100 zł
*Chodzenie lub przebywanie na wydmach – 50 zł
*Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu – 200 zł
*Biwakowanie na wydmach – 300 zł
*Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach – 100 zł
*Niszczenie umocnień brzegowych – 500 zł
*Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej – od 50 do 500 zł
*Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości – 100 zł
*Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku – od 50 do 100 zł
*Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu albo rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych – od 50 do 100 zł
*Zanieczyszczenie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności – od 50 do 500 zł
*Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych – 100 zł
*Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych – 100 zł
*Nieuprzatnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości – 100 zł
*Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego w zakresie wymagań bezpieczeństwa i przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym – 200 zł
*Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających szczególnych kwalifikacji:
- w podziemnym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada – 200 zł
- w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada – 150 zł
- w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada – 150 zł
*Wykonanywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawą:
- czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego – 300 zł
- mierniczego górniczego lub geologa górniczego – 300 zł
- dozoru ruchu zakładu górniczego – 250 zł
- innych czynności w zakładzie górniczym – 200 zł
*Niedopełnienie obowiązków w zakresie:
- sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej – 300 zł
- aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej – 250 zł
- posiadania w zakładzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej – 200 zł
- bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów [/b][/color] – 300 zł
*Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych – 100 zł
*Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży – 150 zł
*Sprzedaż wyrobów tytoniowym:
- osobom do lat 18 – 500 zł
- na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 500 zł
- w postaci papierosów w opakowaniu zawierającym mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania – 100 zł
- w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym – 100 zł
*Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 – 150 zł
*Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu – 150 zł


LINK
 
 
Migawka

Wysłany:    A może to Cię zainteresuje 
 
 
OJCIEC
Wio Łysa!


Dołączył: 20 Mar 2007
Pochwał: 233
Posty: 6676
Skąd: zasadniczo, z Węgorzeskiej
Wysłany: 31 Marzec 2011, 20:49   

:good:
 
 
tqmeh 
Forum Lider


Dołączył: 26 Mar 2009
Pochwał: 620
Posty: 3707
Skąd: DZL
Wysłany: 31 Marzec 2011, 21:05   

Dobra robota, ale pierwsze babole jak dla mnie już są:

Cytat:
1. naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie - 3 punkty

Za to powinno być 13 pkt.

Cytat:
8. naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” - 2 punkty
 
 
phonemaniac
Videomaniac


Dołączył: 10 Paź 2008
Pochwał: 1318
Posty: 4398
Skąd: WKZ
Wysłany: 31 Marzec 2011, 21:07   

tqmeh napisał/a:
Dobra robota, ale pierwsze babole jak dla mnie już są

Jak coś to przekleiłem ze strony KWP Radom ;) :lol:
 
 
 
tqmeh 
Forum Lider


Dołączył: 26 Mar 2009
Pochwał: 620
Posty: 3707
Skąd: DZL
Wysłany: 31 Marzec 2011, 21:20   

:razz: :wink:
 
 
bzyq_74 
Forum Lider


Dołączył: 30 Gru 2010
Pochwał: 31
Posty: 223
Skąd: Zabrze
Wysłany: 1 Kwiecień 2011, 21:24   Re: Aktualny taryfikator punktów karnych

phonemaniac napisał/a:
A/ PUNKTY KARNE

I. Czyny o charakterze szczególnym:
1. popełnienie przestępstwa drogowego - 10 punktów

Ja bym podpiął wszystko pod pkt j/w :evil:
 
 
Micell 
Forum Lider


Dołączył: 11 Lut 2010
Pochwał: 349
Posty: 1234
Skąd: Długołęka
Wysłany: 2 Kwiecień 2011, 15:05   

phonemaniac, thx. :good:
 
 
 
tomciog 
Się wciągnął

Dołączył: 21 Mar 2009
Pochwał: 41
Posty: 283
Skąd: Wejherowo
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 11:28   

" (...) Chyba najważniejsza nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, jaka weszła w życie z początkiem tego roku to zwiększone limity prędkości na autostradach i drogach ekspresowych. Limity te w obu przypadkach wzrastają o 10 km/h, czyli 140 km/h na autostradach i 120 km/h na dwujezdniowych drogach ekspresowych. 100 km/h będzie można rozwinąć na drodze ekspresowej jednojezdniowej, lub na drodze dwujezdniowej z co najmniej dwoma pasami dla jednego kierunku ruchu. Powyższe prędkości możemy jeszcze bezkarnie sobie zwiększyć o dodatkowe 10 km/h, a to za sprawą takiej właśnie tolerancji przy pomiarze prędkości przez fotoradary. Dotychczas ten limit wynosił 5 km/h."

Autor postu otrzymał pochwałę.
 
 
LordNosferatu
Zaczyna kumać

Dołączył: 10 Mar 2010
Pochwał: 20
Posty: 67
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 18:50   

A kto powiedział, że tolerancja na fotoradarze to 10km/h?

Na pewno kolega zdziwiłby się jakby zobaczył jaka jest tolerancja na fotoradarze. Sam kiedyś widziałem co wyprawiał fotoradar świdnickiej <R> . Tolerancja była dla mnie potężną dawką szoku, a mianowicie prędkość jaką miał osiągnąć kierujący BMW - 140km/h na ograniczeniu do 50 km/h ( <ZAB> - miejscowość Stachowice).

Cytat:
VI. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania:
(...)
3. naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi - 8 punktów

Tu kolega zapomniał chyba jeszcze co ważniejsze o przejściu dla pieszych :!:
 
 
michu 
Forum Lider


Dołączył: 24 Kwi 2010
Pochwał: 135
Posty: 745
Skąd: DSR
Wysłany: 3 Lipiec 2011, 21:24   

Tak czytam ten taryfikator punktów, mandatów i nie mogę dojść ile jest mandatu oraz punktów karnych za niestosowanie się do znaku B-23 (zakaz zawracania) :facepalm: 1. pkt.? :mrgreen:
 
 
phonemaniac
Videomaniac


Dołączył: 10 Paź 2008
Pochwał: 1318
Posty: 4398
Skąd: WKZ
Wysłany: 3 Lipiec 2011, 21:31   

10. naruszenie zakazu zawracania - 5 punktów
 
 
 
michu 
Forum Lider


Dołączył: 24 Kwi 2010
Pochwał: 135
Posty: 745
Skąd: DSR
Wysłany: 3 Lipiec 2011, 21:45   

A od strony finansowej jak to wygląda? :oops:
 
 
wksek 
Forum Lider


Dołączył: 26 Lut 2009
Pochwał: 284
Posty: 2543
Skąd: Wrocław
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 22:10   

Do 400 zł.

Chciałbym, żeby <R> zaczęła brać się za maniaków blokujących skrzyżowania. Kwota 300 zł jaka jest w tej chwili może by niektórych otrzeźwiła.

Autor postu otrzymał pochwałę.
 
 
 
OJCIEC
Wio Łysa!


Dołączył: 20 Mar 2007
Pochwał: 233
Posty: 6676
Skąd: zasadniczo, z Węgorzeskiej
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 22:22   

I jeszcze za wjeżdżanie "boczkiem" przed pierwszego na światłach. Za to bym j...ł po 500 ojro, tak mnie to wkurza :grin: :!:
 
 
Micell 
Forum Lider


Dołączył: 11 Lut 2010
Pochwał: 349
Posty: 1234
Skąd: Długołęka
Wysłany: 4 Lipiec 2011, 22:22   

wksek napisał/a:
Do 400 zł.

Chciałbym, żeby <R> zaczęła brać się za maniaków blokujących skrzyżowania. Kwota 300 zł jaka jest w tej chwili może by niektórych otrzeźwiła.

:good:

Mówisz, popieram.
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz załączać pliki na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dura lex sed lex - Aktualny taryfikator punktów karnych | Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group