Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 INSTRUKCJA ANTYRADARU WHISTLER DE 3400

antyradar rozdzielny Whistler DE 3400 - panel sterujący antyradar rozdzielny Whistler DE 3400 - panel sterujący

Whistler DE 3400 (2004r.)

Skrócona Instrukcja Obsługi

Dostępne opcje:

City/City1/City2 - tryby pracy w mieście - powodują eliminacje fałszywych alarmów, ale redukują czułość urządzenia.
Quiet/Menu - naciśnięcie przycisku Quiet przed alarmem powoduje przełączenie do trybu automatycznego wyciszania, w którym po sygnale wykrycia alarmu urządzenie automatycznie wycisza się. Naciśnięcie przycisku w czasie alarmu powoduje jego wyciszenie. Naciśnięcie i przytrzymanie przez dwie sekundy powoduje przejście do trybu wybierania opcji pracy urządzenia.
Power/Volume - przycisk włączania i wyłączania urządzenia oraz ustawiania poziomu głośności (dłuższe przytrzymanie).
Dim/Dark Mode - opcja pozwalająca redukować jaskrawość pracy wyświetlacza.
High Visibilty Display - wyświetlacz o dużej jasności.

Włączenie i samoczynny test urządzenia:

Włączenie następuje po naciśnięciu przycisku P/V.
Za każdym razem po włączeniu urządzenie przechodzi procedurę samotestującą:

Na wyświetlaczu kolejno ukazują się komunikaty:

WHISTLER
X IIIIIIIIIII 9
K IIIIIIIIIII 9
Ka IIIIIIIII 9
LASER IIII
SR ON
VG2 OFF
HIGHWAY

Potwierdzanie zapamiętania ustawień:

Wszystkie wybrane ustawienia (za wyjątkiem Stay Alert i Quiet) są zapamiętywane w pamięci. Za każdym razem kiedy naciskany jest przycisk jedno beep oznacza włączenie funkcji dwa beep oznacza wyłączenie funkcji.

Ustawianie poziomu głośności alarmu:

Dostępne są cztery poziomy głośności ustawiane poprzez naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku P/V w czasie pracy urządzenia:

VOL III 1
VOL IIIII 4

Tryb auto wyciszania Auto Quiet Mode

Po włączeniu trybu Auto Quiet Mode wybrany poziom głośności alarmu zostaje zredukowany do poziomu pierwszego po pięciu sekundach od powstania alarmu.

W celu włączenia tego trybu pracy należy przed powstaniem alarmu nacisnąć przycisk Quiet i wybrać odpowiednią opcję:

AUTO
QUIET
Kasowanie odbywa się w analogiczny sposób.
Tryb wyciszania Quiet Mode
Opcja pozwala ręcznie wyciszyć alarm po jego powstaniu.

Tryby pracy City/City1/City2:

Poprzez naciskanie przycisku City przechodzi się w tryby pracy urządzenia City/City1/City2/Highway.
W przypadku zamontowania czujnika temperatury pokazywana jest również temperatura.
W trybie pracy City wykryty słaby sygnał jest sygnalizowany dwoma sygnałami beep i zostaje wyciszony chyba, że nabiera on mocy. Czułość w trybie City nie ulega zmniejszeniu.
W trybie pracy City1 ulega zmniejszeniu czułość w paśmie X.
W trybie pracy City2 pasmo X nie jest wykrywane w ogóle.
W trybie Highway antyradar pracuje z najwyższą czułością, a sygnały alarmów mają brzmienie standardowe.

Tryby pracy Dim/Dark/Temperature/Voltage:

Funkcja umożliwia zmniejszanie jaskrawości świecenia wyświetlacza., uruchamia się ją poprzez naciskanie przycisku Dim.
Po naciśnięciu przycisku Dim i przytrzymaniu przez około 2 sekundy wyświetlacz pokazuje temperaturę (opcja) lub napięcie w sieci pojazdu (opcja).

Funkcja Stay Alert:

Funkcja zabezpiecza kierowcę przed zaśnięciem. Włączana jest poprzez naciśnięcie przycisku City i przytrzymanie przez około 2 sekundy. W różnych odstępach czasu występuje sygnał dźwiękowy, który musi być skasowany którymkolwiek z przycisków. W przypadku braku reakcji włącza się alarm, którego skasowanie jest możliwe przyciskiem P/V.

« powrót do Archiwum instrukcji

« powrót do Antyradary - Strona Główna

   Created by ® NeoM