Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 INSTRUKCJA ANTYRADARU WHISTLER 1778

antyradar Whistler 1778

Whistler 1778 (2006r.)

Instrukcja Obsługi

Włączanie i funkcja samotestowania

Za każdym razem, kiedy załączamy urządzenie, sprawdza ono prawidłowe działanie wyświetlacza i alarmów dźwiękowych.

Wciśnij POWER - wyświetlacz wskaże po kolei:
WHISTLER  >  X-band  >  K-band  >  Ka-band  >  LASER  >  VOICE ON  >  SR OFF  >  VG2 OFF  >  POP ON  >  B SVR ON  >  HWY

Zapamiętywanie ustawień

Dzięki automatycznemu zapamiętywaniu ustawień urządzenie nie kasuje ich po wyłączeniu.

Potwierdzanie ustawień

Każde wciśnięcie klawisza potwierdza w następujący sposób ustawienie funkcji:
Pojedynczy dźwięk - funkcja ON (załączona)
Podwójny dźwięk - funkcja OFF (wyłączona)

Ustawienie poziomu głośności

Używając klawiszy ^lubˇ dobierz pożądany poziom głośności.
Po ustawieniu wyświetlacz pokazuje poziom dźwięków.

Komunikaty głosowe (Real Voice)

Jeśli są włączone, urządzenie przekazuje komunikaty głosem (po angielsku):
- rodzaj wykrytego pasma
- komunikaty SWS (system ostrzeżeń drogowych - w Polsce nie używany)
- wybrane funkcje

Funkcja automatycznego wyciszania alarmów (Auto Quiet)

Funkcja ta automatycznie zmniejsza po 5 sekundach głośność alarmów do poziomu (1). Jeśli w ciągu następnych 20 sekund urządzenie wykryje kolejny sygnał, głośność alarmu będzie również na poziomie (1). Auto Quiet nie dotyczy alarmów VG2 i LASER.
Funkcja wybieralna - załączanie i wyłączanie w tabeli poniżej.

Wyciszanie (ręczne) alarmów (Quiet)

Wciśnięcie QUIET wycisza bieżący alarm i każdy następny w przeciągu 20 sekund. Po 20 sekundach każdy nowy alarm jest ogłaszany mniej więcej dwoma dźwiękami, a następnie jest wyciszany.
Wciśnij QUIET, aby wyciszyć bieżący alarm.
Wciśnij QUIET po raz drugi w czasie trwania alarmu, aby przywrócić standardowy sposób dźwiękowego sygnalizowania alarmów - aby uzyskać ten efekt można również wyłączyć, a następnie ponownie włączyć urządzenie.

Funkcja CITY, CITY 1, CITY 2

Tryby CITY służą do redukcji ilości fałszywych alarmów pochodzących od czujników automatycznie otwieranych drzwi, sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach oraz innych urządzeń emitujących fale mikrofalowe na częstotliwościach pracy radarów policyjnych. W USA do tych celów służy głównie pasmo X, jednak w Europie i Polsce najczęściej używane jest pasmo K (choć inne także).
Wciśnij klawisz CITY, aby przejść z trybu HIGHWAY (pozamiejski - autostradowy) w tryb CITY.
Wciśnij CITY po raz drugi, aby przejść w tryb CITY 1.
Wciśnij CITY po raz trzeci, aby przejść w tryb CITY 2.
Wciśnij CITY po raz czwarty, aby ponownie przejść w tryb HIGHWAY.
W trybie CITY słabe sygnały radarowe są sygnalizowane tylko dwukrotnym sygnałem dźwiękowym, a następnie są wyciszane, aż do momentu kiedy staną się odpowiednio silne. Kiedy siła sygnału zacznie rosnąć, urządzenie ostrzeże kolejnymi dwoma sygnałami.

W trybach CITY 1 i CITY 2 urządzenie zachowuje się tak samo, jak w trybie HIGHWAY, z tą różnicą, że w CITY 1 obniżona jest czułość pasma X, a w CITY 2 pasmo X nie jest w ogóle wykrywane.

UWAGA:
W warunkach polskich nie zaleca się stosowania trybu CITY 2, ze względu na stale używane radary ręczne wykorzystujące pasmo X.
Tryby CITY nie zmieniają sposobów sygnalizacji dla VG2 i pasma LASER.

Funkcja HIGHWAY:

W trybie HIGHWAY sygnalizowane są pełne sygnały audio za każdym razem, kiedy wykryte jest którekolwiek z załączonych pasm. Tryb ten jest rekomendowany do jazdy w warunkach pozamiejskich.

Przyciemnianie (ręczne) wyświetlacza (DIM/DARK)

Wciśnij klawisz POWER przez 2 sekundy, aby zmniejszyć jasność wyświetlacza do średniego poziomu (DIM).
Wciśnij klawisz POWER przez 2 sekundy po raz drugi, aby przyciemnić wyświetlacz jeszcze bardziej (DARK).
Wyświetlacz może sam zwiększyć jasność podczas sygnalizowania alarmów.
Wciśnij klawisz POWER przez 2 sekundy po raz trzeci, aby przywrócić pełną jasność wyświetlacza.

Przyciemnianie automatyczne (AUTO DIM)

AUTO DIM służy do automatycznej regulacji jasności wyświetlacza w zakresie pomiędzy pełną jasnością (BRIGHT) i średnią jasnością (DIM), w zależności od warunków oświetlenia panujących wewnątrz samochodu. Aby przejść w tryb ręcznego trybu ustawiania jasności, należy użyć klawisza POWER/DIM/DARK. Po wyłączeniu urządzenia wraca ono na powrót do trybu AUTO DIM. Aby go wyłączyć na stałe, należy skorzystać z trybu ustawień funkcji wybieralnych (tabela poniżej).

Włączanie/wyłączanie VG2

Skorzystaj z trybu ustawień wybieralnych (tabela poniżej).
VG2 jest policyjnym systemem do wykrywania detektorów radarów (antyradarów).
Kiedy zostanie wykryty sygnał VG2, urządzenie oznajmi to odpowiednim alarmem. Po 3 sekundach sygnał dźwiękowy alarmu zostanie wyłączony, a wyświetlacz zmniejszy częstotliwość migania.
Podczas obecności sygnału systemu VG2, urządzenie staje się dla niego niewidzialne, ale też żadne inne pasma nie będą w tym czasie wykrywane. Należy pamiętać, że VG2 oznacza bliską obecność patrolu wyposażonego w takie urządzenie i oprócz tego potencjalnie prawdopodobieństwo dokonywania pomiarów prędkości.

Tryb nauki (TEACH/TUTORIAL)

Wykonuje próbne alarmy dla każdego rodzaju sygnału.
Wciśnij jednocześnie QUIET oraz CITY i zwolnij przyciski.
Wyświetlacz pokaże [TEACH].
Wciśnij POWER, aby opuścić ten tryb.

Sterowanie zdalne (Intelli-Cord)

Używając opcjonalnego kabla zasilającego Intelli-Cord (nie należy do wyposażenia standardowego) można sterować, za pomocą jednego przycisku na manipulatorze tego kabla, podstawowymi funkcjami: POWER On/Off, tryby CITY, DIM/DARK, QUIET/AUTO QUIET. Możliwe jest jednak sterowanie tylko dwiema, wybranymi spośród nich: jedną funkcją poprzez krótkie wciśnięcie przycisku, a drugą poprzez długie wciśnięcie. Funkcje wybiera się w trybie ustawień funkcji wybieralnych (tabela poniżej)

Ustawianie funkcji wybieralnych

Aby wejść do trybu ustawień, wciśnij i przytrzymaj klawisz QUIET.
(Jeśli w trybie programowania nie wciśniemy przez 20 sek. żadnego z klawiszy: QUIET, ˇ,^, urządzenie automatycznie opuści tryb programowania.)

Wciśnij QUIET:Wskazania wyświetlacza:Aby zmienić:Opcja:
Przez 2 sekundyS1:POWER^lubˇZdalne sterowanie funkcji Dim, City, Quiet, Power
2-gi razS2:CITY^lubˇZdalne sterowanie funkcji Dim, City, Quiet, Power
3-ci razADIM:ON^= ON
ˇ= OFF
Auto Dim ON
Auto Dim OFF
4-ty razX-ON^= ON
ˇ= OFF
X pasmo ON
X pasmo OFF
5-ty razK-ON^= ON
ˇ= OFF
K pasmo ON
K pasmo OFF
6-ty razKa-ON^= ON
ˇ= OFF
Ka pasmo ON
Ka pasmo OFF
7-my razLASER ON^= ON
ˇ= OFF
Pasmo Laserowe ON
Pasmo Laserowe OFF
8-my razTONE 3^= ON
ˇ= OFF
Tone 1,2,3
(3 różne rodzaje dźwięków)
9-ty razTEST ON^= ON
ˇ= OFF
X, K, Ka - dźwięki
Po jednym dźwięku podczas włączania
10-ty razVG2 OFF^= ON
ˇ= OFF
Przełącza VG2 ON
Przełącza VG2 OFF
11-ty razSR OFF^= ON
ˇ= OFF
Przełącza Safety Radar ON
Przełącza Safety Radar OFF
12-ty razVOICE ON^= ON
ˇ= OFF
Komunikaty głosowe ON
Komunikaty głosowe OFF
13-ty razPOP ON^= ON
ˇ= OFF
Detekcja radarów POP ON
Detekcja radarów POP OFF
14-ty razB SVR ON^= ON
ˇ= OFF
Oszczędzanie akumulatora ON
Oszczędzanie akumulatora OFF

Funkcja oszczędzania akumulatora samochodu (BATTERY SAVER)

Dzięki tej funkcji, jeśli zapomnisz wyłączyć Whistlera 1778, po 3 godzinach wyłączy się sam. Czas ten jest resetowany za każdym razem, kiedy użyjesz jakiegokolwiek przycisku na urządzeniu. Przed wyłączeniem się urządzenie ostrzeże o tym dźwiękiem oraz komunikatem na wyświetlaczu. Podczas trwania tego ostrzeżenia możesz zresetować czas przyciskając jakikolwiek klawisz. Jeśli urządzenie zdąży się wyłączyć, użyj klawisza POWER, aby włączyć je ponownie. Możesz ręcznie włączyć funkcję BATTERY SAVER wciskając i przytrzymując klawisz CITY aż usłyszysz jedno "beep". Aby zdeaktywować BATTERY SAVER skorzystaj z trybu ustawień funkcji wybieralnych (tabela powyżej).

Funkcja stymulacji czujności kierowcy (STAY ALERT)

Funkcja Stay Alert została pomyślana po to, aby utrzymywać czujność kierowcy podczas nużących podróży. Aby ją włączyć, należy (podczas kiedy urządzenie nie sygnalizuje alarmów):
Wcisnąć i przytrzymać CITY przez około 2 sekundy.
Zwolnić klawisz w czasie trwania lub tuż po alercie.
- Wyświetlacz pokaże [RU ALERT]
W czasie 30-60 sekund urządzenie wyda dwukrotne "beep" - aby potwierdzić czujność, kierowca powinien wcisnąć CITY, VOLUME, lub QUIET w czasie 3-5 sekund. Cykl ten będzie powtarzany.
Jeśli kierowca nie wciśnie w ciągu 3-5 sekund jednego z powyższych klawiszy, włączy się alarm, a na wyświetlaczu zostanie wyświetlone [BET REST] (prześpij się).
Wciśnij POWER, aby wyjść z tego trybu.

UWAGA!!!
Stay Alert nie zastąpi odpoczynku. Nie powinieneś prowadzić, kiedy jesteś śpiący!

System ostrzeżeń drogowych (Safety Warning System)

SWS to system wykorzystujący technologię radarową do emisji ostrzeżeń o utrudnieniach na drodze (w Polsce nie wykorzystywane). Podczas odbioru takiego sygnału, urządzenie wydaje dźwięk podobny do licznika Geigera, a wyświetlacz pokazuje odpowiedni komunikat, np.:
Poor - Road - Surface (kiepska nawierzchnia jezdni).
Aby włączyć Safety Radar, należy skorzystać z trybu ustawień wybieralnych (tabela powyżej).

Sygnalizacja radarów i laserów

Kiedy tylko zostanie wykryty sygnał w jednym z pasm radarowych (X, K, Ka), zostanie wyświetlony rodzaj pasma oraz siła sygnału. Urządzenie sygnalizuje alarm także dźwiękiem: z tym większą częstotliwością - im silniejszy jest sygnał.

Sygnał lasera jest sygnalizowany dźwiękiem przez minimum 3 sekundy, a wyświetlacz pokazuje [LASER III] - tym więcej "III", im bliżej jest laser.

Radary impulsowe (PULSE, INSTANT ON - standardowe radary ręczne) są możliwe do wykrycia dopiero w momencie dokonywania pomiaru, czyli naciśnięcia spustu. Kiedy taki rodzaj radaru zostanie wykryty, urządzenie wyświetli [PULSE] i ostrzeże 3 sekundowym dźwiękiem. Po 3 sekundach, jeśli sygnał jest wciąż emitowany, alarm będzie prezentowany w sposób standardowy, aż do momentu zaniknięcia sygnału.

Radary POP

Ponieważ radary POP (spotykane raczej wyłącznie w USA) działają w tych samych pasmach, co inne radary policyjne, alarmy o ich działaniu są tak samo sygnalizowane.

Priorytet alarmów

Jeśli jednocześnie zostaną wykryte dwa, lub więcej pasm radarowych, ustalony jest następujący priorytet:

  • Laser
  • VG2
  • Radary do pomiaru prędkości
  • SWS (Safety Radar - system ostrzeżeń drogowych)

Resetowanie do ustawień fabrycznych

Odłącz kabel zasilający od urządzenia.
Wciśnij i trzymaj POWER i QUIET
Podłącz kabel zasilający do urządzenia
Odczekaj aż usłyszysz dwukrotne "beep"
Zwolnij przyciski POWER i QUIET - urządzenie jest zresetowane.

 

« powrót do Archiwum instrukcji

« powrót do Antyradary - Strona Główna

   Created by ® NeoM