Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 INSTRUKCJA ANTYRADARU ESCORT SOLO S2

antyradar Escort Solo S2

Escort Solo S2 (2006r.)

Instrukcja Obsługi

Zakres wykrywania Solo S2 pokrywa pełne pasma X, K, superszerokie Ka, sygnały SWS oraz detekcję z przodu i z tyłu promieniowania laserowego. Został wyposażony w system Digital Signal Processing (DSP) w celu uzyskania maksymalnie dalekiego zakresu wykrywania oraz redukcji fałszywych alarmów, opatentowane systemy Mute oraz Auto Mute, audiowizualną sygnalizację alarmów i wszystko co można oczekiwać po detektorze firmy Escort.

Solo S2 oferuje dodatkowo nowe rozwiązania i możliwości w technologii bezprzewodowej:

 • maksymalny możliwy zasięg wykrywania radarów i laserów
 • nowy AutoPower system wydłużający żywotność baterii
 • nowy, doskonałej jakości, podśwetlany wyświetlacz LCD
 • zaawansowane możliwości programowania 10 funkcji
 • ekskluzywny system AutoSensitivity, realnie eliminujący ilość fałszywych alarmów, plus tryby City i Highway
 • tryb ExpertMeter pozwalający na wykrycie i obserwację do 8 sygnałów radarowych jednocześnie
 • odbiór sygnałów SWS
 • kompatybilność z LaserShifer ZR3/ZR4

Jeżeli wcześniej posiadałeś już detektor radarów - skoncentruj swoją uwagę na "Szybkim Starcie" oraz części poświeconej programowaniu. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem - przeczytaj całą instrukcję uważnie.

UWAGA:
Solo S2 jest fabrycznie ustawiony na warunki polskie!
Włączone są pasma X, K, Ka i pasmo laserowe (w Polsce na dzień dzisiejszy nie używa się laserów policyjnych, ale znane są już przypadki testowania tych urządzeń w warunkach drogowych).
Sygnały SWS oraz detekcja VG2 są wyłączone i nie ma potrzeby używania tych funkcji podczas podróży w kraju.

Szybki Start

Urządzenie posiada 10 ustawianych opcji działania w celu dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Przyciski VOL i M (mode) są również przyciskami funkcyjnymi wykorzystywanymi w procesie programowania. Dla ułatwienia nad przyciskami umieszczone są niebieskie oznaczenia PGM (Programming - programowanie), RVW (Revew - przewiń) i CHG (Change - zmień).

Zmiana ustawień
 1. W celu przejścia do trybu programowania naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przyciski VOL i M (jednostka po dwóch sygnałach dźwiękowych przejdzie w tryb programowania - na wyświetlaczu pojawi się napis "Program")
 2. Następnie naciskaj przycisk RVW w celu przejrzenia bieżących ustawień (przytrzymanie przycisku spowoduje "przewinięcie" wszystkich ustawień).
 3. Naciśnij przycisk CHG w celu zmiany ustawienia w bieżącym - wybranym poziomie.
 4. W celu opuszczenia trybu programowania należy poczekać 8 sekund bez przyciskania jakiegokolwiek przycisku (na wyświetlaczu pojawi się napis "Complete" i po czterech sygnałach dźwiękowych jednostka przejdzie w stan czuwania)

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy włączyć zasilanie jednostki przy jednocześnie naciśniętych przyciskach MUTE oraz M. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Reset" oraz usłyszymy sygnał dźwiękowy.

Przykład:

Chcemy wyłączyć funkcję automatycznego wyciszania.

Wprowadź urządzenie w tryb programowania poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku VOL i M przez 2 sekundy. (Reakcja jednostki: "beep beep", na wyświetlaczu "Program")

Następnie przyciśnij przycisk RVW. Solo S2 przewinie wszystkie ustawienia rozpoczynając od:

Contr (Contrast)
Pilot (Pilot Light - podświetlenie)
aPWR (Auto Power - tryb oszczędzania baterii)
------------------- itd. -> patrz tabela poniżej

Zwolnij przycisk RVW w chwili gdy pokaże się poziom sterujący funkcją którą chcesz zmienić - w tym przypadku "AutoMute" Ponieważ fabrycznie funkcja AutoMute jest włączona - pokaże się napis aMute ON

W celu wyłączenia funkcji naciśnij przycisk CHG - na wyświetlaczu zapis aMute ON zmieni się na aMute OFF.

Aby zakończyć programowanie po prostu poczekaj 8 sekund bez naciskania na jakikolwiek przycisk.

Tabela opisu funkcji:

Naciśnij RVW przycisk aby przejść do następnego menuNaciśnij CHG przycisk aby zmienić ustawienia w obecnej kategorii
FUNKCJAWYŚWIETLACZZNACZENIE
CONTRASTCONTR 3Poziom kontrastu - możliwe ustawienia od 1 do 5
PILOT LIGHT
(Podczas zasilania urządzenia opcjonalnym kablem 12V SmartCord)
PILOT HWYPełny opis słowani: "Highway", "City" lub "AutoScan"
PILOT HTylko skróty literowe: "H", "C", "A"
PILOT H . >Litera z kropką skanowania
PILOT +Symbol "+" dla Highway, "•" dla Auto, lub "-" dla City
PILOT + . >Symbol z ruchomą kropką skanowania
PILOT +>Ruchomy symbol trybu czułości (skanowanie)
AUTO POWERaPwr MotnWłącza i wyłącza Solo S2 automatycznie
aPwr TimeWyłącza Solo S2 po zdefiniowanym czasie
aPwr OFFWłącza i wyłącza Solo S2 ręcznie
POWER-ON SEQUENCEPwrON STDTryb włączania standardowy
PwrON FSTTryb włączania szybki
SIGNAL STRENGTH METER (WSKAŹNIK SIŁY SYGNAŁU)Meter STDWskazania siły sygnału standardowe
Meter EXPWskazania zaawansowane
AUTOMUTE (AUTOMATYCZNE WYCISZANIE)aMute ONAutomatyczne wyciszanie włączone
AMute OFFAutomatyczne wyciszanie wyłączone
AUDIOTONESTone STDDźwięki standardowe
Tone LOUDDźwięki głośne
CITY MODE SENSITIVITYCity STDCzułość City standardowa
City LoXNiska czułość pasma X w trybie City
City NoXPasmo X wyłączone w trybie City
BRIGHTNESSBrt AUTOJasność dobierana automatycznie
Brt MINJasność minimalna
Brt MEDJasność średnia
Brt MAXJasność maksymalna
Brt DARKCałkowicie ciemny wyświetlacz
BANDS (pasma)Bands ALLWszystkie pasma włączone
Bands MODJedno lub więcej pasm wyłączonych
 Włączanie lub wyłączanie poszczególnych pasm poprzez przycisk MUTE
XON lub OFF (domyślnie włączone - ON)
KON lub OFF (domyślnie włączone - ON)
KaON lub OFF (domyślnie włączone - ON)
LSRON lub OFF (domyślnie włączone - ON)
SWSON lub OFF (domyślnie wyłączone - OFF)
VG2ON lub OFF (domyślnie wyłączone - OFF)

Rozpoczęcie korzystania z detektora Solo S2

Włóż 2 baterie AA (w zestawie) zwracając baczną uwagę na prawidłową polaryzację.

Zamontuj jednostkę w wybranym miejscu przy zastosowaniu przyssawek.

W celu włączenia urządzenia naciśnij przycisk PWR umiejscowiony z lewej strony, z przodu detektora.

Ustaw głośność używając przycisków ^, ˇ zlokalizowanych po prawej stronie wyświetlacza.

Opisy zdjęcia w oryginalnej instrukcji

EasyMount Slot - gniazdo montowania uchwytu z przyssawkami
EasyRelease Button - przycisk zwalniający jednostkę z zaczepu
Rear Laser Port - odbiornik sygnałów laserowych od tyłu urządzenia
Power-On Indication - trzy diody (zielona, żółta, czerwona) pomiędzy przyciskiem PWR a wyświetlaczem, sygnalizujące zasilanie (migające przy zasilaniu bateryjnym, świecące stale przy zasilaniu z opcjonalnego kabla zasilającego 12V). Informują także o trybie czułości urządzenia ("H" - Highway tryb pozamiejski, "A" - AutoSensitivity, "C" - City tryb miejski)
Power - wcisnąć aby załączyć urządzenie, wcisnąć i przytrzymać aby wyłączyć
AutoPwr Feature - Solo S2 wyłączy się automatycznie, jeśli samochód przestanie się poruszać przez 30 minut
Radar Antenna and Laser Lens - w tylniej części jednostki zamocowana jest antena radaru oraz detektory promieniowania laserowego. W celu uzyskania dobrego zasięgu upewnij się, że część ta nie jest niczym zasłonięta.
Graphic LCD Display - podczas alarmu wyświetlacz załączy się i poda rodzaj wykrytego pasma oraz za pomocą słupków graficznych jego siłę. Wyświetlacz pokazuje także programowane opcje oraz komunikaty SWS. Uwaga: Podczas zasilania z baterii wyświetlacz wyłącza się samoczynnie aż do wykrycia sygnału, lub wejścia w tryb programowania. Kiedy używamy opcjonalnego kabla zasilającego 12V SmartCord wyświetlacz pozostanie załączony i będzie wyświetlał informacje zgodnie z ustawionym trybem PILOT.
12-volt Power Jack - gniazdo dla opcjonalnego kabla zasilającego 12V SmartCord
Mute / Battery Status Button - krótko wciśni ten przycisk w celu wyciszenia bieżącego alarmu
Earphone Jack - gniazdo dla słuchawek (standardowy 3,5 mm jack)
Mode Button - przełącza czułość pomiędzy trybami Highway, AutoSensitivity (polecamy!) oraz City.
Volume Control - regulacja głośności
EZ-Programming - Solo S2 gotowy do pracy. Jeśli chcesz, możesz łatwo zmienić do 10 ustawień dostosowując jego pracę do indywidualnych potrzeb.
AutoMute - opatentowana funkcja automatycznie ścisza po krótkim czasie głośność wykrytego alarmu

Instalacja baterii

Odsuń klapkę znajdującą się od spodu urządzenia i włóż 2 baterie AA. Upewnij się, że zostały umieszczone we właściwej polaryzacji.

Opcjonalny kabel zasilający 12V SmartCord

Usuń zaślepkę z gniazda kabla zasilającego (z prawej strony urządzenia) i włóż do niego wtyczkę (mała, typu telefonicznego). Wtyczkę z drugiej strony kabla umieść w gnieździe zapalniczki samochodu. Wtyczka pasuje do standardowych gniazd zapalniczek i przystosowana jest dla 12V instalacji samochodowych z ujemnym biegunem na masie.

Montaż jednostki

Uchwyt z przyssawkami montowany jest do gniazda w górnej części jednostki.

Zwolnienie jednostki z uchwytu następuje po naciśnięciu przycisku w górnej części obudowy.

Urządzenie powinno być zamocowane w miejscu, gdzie będzie miało prostolinijny dostęp promieniowanie mikrofalowe i laserowe. Urządzenie nie może być montowane w ekranowanych karoserią samochodu schowkach oraz miejscach, które nie zapewnią wystarczającej wentylacji oraz istnieje w nich zagrożenie nadmiernej kondensacji pary wodnej.

Power - aby załączyć urządzenie wcisnąć przycisk PWR, aby wyłączyć wcisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sek.

AutoPwr (opcja programowalna) - w celu oszczędzania zużycia baterii Solo S2 przejdzie automatycznie w stan "uśpienia", gdy samochód nie będzie się poruszał przez 30 min. Jeśli w ciągu następnych 30 min. samochód ruszy, Solo S2 "obudzi się" i zapyta (wizualnie i dźwiękiem) czy chcesz, aby pracowało ponownie - jeśli tak, po prostu wciśnij jakikolwiek przycisk i urządzenie przejdzie do normalnego trybu pracy. Jeśli w ciągu 15 sek. po komunikacie nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, detektor wyłączy się całkowicie. Aby włączyć go ponownie, należy użyć przycisku PWR.

Regulacja głośności - do ustawienia poziomu głośności alarmów należy użyć klawiszy ^, ˇ z prawej strony wyświetlacza. Poziom głośności zostanie zapamiętany i nie ma potrzeby jego ponownego ustawienia po wyłączeniu/włączeniu jednostki.

Sygnalizacja pracy / alarmu - po przejściu Solo S2 przez sekwencję startową, jedna z trzech diod (zielona, żółta, czerwona) pomiędzy przyciskiem PWR a wyświetlaczem zacznie migać sygnalizując gotowość oraz wybrany tryb czułości (Highway, Auto, City). Jeśli używasz kabla zasilającego 12V, możesz wybrać sposób pokazywania przez wyświetlacz informacji (sprawdź w tabeli opisu funkcji). Czerwona dioda (trybu AutoSensitivity) miga dodatkowo podczas sygnalizowania alarmu.

Mute - Przycisk MUTE umieszczony na górze detektora pozwala wyciszyć dźwięk bieżącego alarmu. Po krótkim naciśnięciu następuje wyciszenie sygnałów dźwiękowych - detektor sygnalizuje teraz alarm wydając charakterystyczne, pojedyncze dźwięki. Następny alarm będzie sygnalizowany ponownie w sposób standardowy.

AutoMute - detektor posiada funkcję automatycznego ściszania po krótkim czasie sygnału alarmowego o wybranej przez użytkownika głośności do poziomu niższego. Pozwala to uniknąć drażniącego efektu przy narastającym poziomie dźwięku w czasie jazdy samochodem. Funkcję tę można wyłączyć (patrz: tabela opisu funkcji)

SmartMute - dzięki tej wyjątkowej funkcji, gdy sygnał alarmowy zostanie wyciszony przez AutoMute, ustalone priorytety alarmów pozwolą na podwyższenie poziomu dźwięku, jeśli zostanie wykryty kolejny sygnał i będzie on miał priorytet wyższy od poprzedniego.

Status baterii / napięcie - klawisz MUTE służy także do sprawdzania poziomu naładowania baterii. Po prostu wciśnij go w dowolnym momencie, a wyświetlacz pokaże stan baterii - każdy segment w ikonie baterii oznacza ok. 25% stanu pełnego naładowania. Jeśli wciśniesz MUTE podczas zasilania jednostki z opcjonalnego kabla 12V, pokaże ona napięcie w instalacji samochodu.

Ostrzeżenie o niskim stanie baterii - gdy baterie osiągną niski poziom napięcia (ok. 1,7 V), Solo S2 ostrzeże o tym za pomocą dźwięku i jednocześnie odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu.

Tryby czułości - za pomocą klawisza M (MODE) można wybierać tryb czułości urządzenia. Dla większości przypadków polecamy używanie trybu Auto (AutoSensitivity).
AutoSensitivity zapewnia duże odległości detekcji przy małej ilości fałszywych alarmów. W trybie tym wewnętrzny komputer Solo S2 stale analizuje dochodzące sygnały i w inteligentny sposób decyduje, które z nich stanowią realne zagrożenie. Można także używać konwencjonalnych trybów czułości Highway (pozamiejski) i City (miejski), choć w naszych warunkach nie jest to specjalnie uzasadnione.

Regulacja jasności - Solo S2 ma cztery poziomy jasności wyświetlacza: minimum, medium, maximum oraz full dark (całkowite zaciemnienie). Oprócz tego może automatycznie wybierać poziom jasności w zależności od warunków otoczenia i fabrycznie tak właśnie jest ustawiony.
Dla najdyskretniejszej prezentacji alarmów należy użyć trybu full dark, czyli całkowitego zaciemnienia wyświetlacza. Alarmy będą w tym trybie prezentowane wyłącznie za pomocą sygnałów dźwiękowych. Podczas zasilania z kabla 12V SmartCord, alarmy będą sygnalizowane na jego wtyczce.

Sygnały dźwiękowe

Dla alarmów radarowych:
Solo S2 używa sygnałów dźwiękowych jak w liczniku Geigera. Częstotliwość sygnałów będzie narastać wraz ze zbliżaniem się do źródła promieniowania. Gdy wykrywany sygnał będzie naprawdę silny, dźwięk zmieni się w ciągły. Pozwala to na ocenę odległości od źródła bez odrywania wzroku od drogi.
Dla łatwej identyfikacji, każde pasmo ma inny rodzaj dźwięku. Pasmo X - dźwięk "beep", pasmo K - dźwięk "charczący", pasmo Ka - podwójny dźwięk "brzęczący".

Dla alarmów laserowych:
Kiedy zostanie wykryty promień lasera, nawet słaby, Solo S2 ostrzeże alarmem laserowym o maksymalnej mocy.

Dla sygnałów ostrzegawczych (SWS):
Solo S2 wydaje podwójny dźwięk "beep" oraz wyświetla odpowiednią informację.

Wskaźnik Siły Sygnału - Solo S2 za pomocą wskaźnika graficznego w intuicyjny sposób przekazuje informację o sile wykrytego sygnału. W tym trybie wyświetlacza detektor pokazuje jednak informację od pojedynczym sygnale radarowym. Jeśli sygnałów będzie więcej, wewnętrzny komputer Solo S2 korzystając z ustalonych priorytetów alarmów, wyświetli najważniejszy. Kiedy wykryty zostanie radar, urządzenie wyświetli rodzaj pasma (X, K, Ka) i za pomocą słupka graficznego przedstawi jego siłę. Podczas wykrycia laseru pokazany zostanie jedynie napis "LASER". Podczas pracy w trybie wyświetlacza "full dark" prezentowane będą wyłącznie alarmy dźwiękowe.

Wskazania zaawansowane (ExpertMeter) - Solo S2 posiada możliwość wykrywania wielu alarmów jednocześnie. Opcja ta przewidziana jest dla zaawansowanych użytkowników.
W trybie tym Solo S2 może wykrywać nawet do 8 sygnałów radarowych jednocześnie. Możliwe jest śledzenie do 2 sygnałów w paśmie Ka, 2 w paśmie K i 4 w paśmie X. Dzięki temu można zauważyć np. zmianę zachowania urządzenia na dobrze znanym terenie, gdzie doskonale rozpoznajemy już wszystkie fałszywe alarmy.
ExpertMeter zamienia Solo S2 w miniaturowy analizator spektrum, podający rodzaj pasma dla każdego sygnału wraz z jego siłą.

Przykłady:

KAII KII XIIII

Powyższa informacja na wyświetlaczu wskazuje, że wykryto sygnały:
- dwa silne w paśmie Ka
- dwa silne w paśmie K
- cztery silne w paśmie X

KI   XIII

Powyższa informacja na wyświetlaczu wskazuje, że wykryto sygnały:
- jeden silny w paśmie K
- dwa silne i jeden słaby w paśmie X

KAI    XIII

Powyższa informacja na wyświetlaczu wskazuje, że wykryto sygnały:
- jeden słaby w paśmie Ka
- trzy słabe w paśmie X

   X

Powyższa informacja na wyświetlaczu wskazuje, że wykryto sygnały:
- jeden bardzo słaby w paśmie X

Oznaczenia sygnałów (X, K, Ka) będą wyświetlane jeszcze przez parę sekund po ich wygaśnięciu. Pozwala to na dostrzeżenie nawet bardzo krótko trwających alarmów, choć słupki mogą zmieniać swoją wielkość nawet kilka razy w ciągu sekundy, aby można było szczegółowo śledzić zmiany siły sygnałów.

Rozwiązywanie problemów

ProblemNajbardziej prawdopodobne przyczyny
Solo S2 codziennie piszczy w tym samym miejscu, lecz brak jest widocznych źródeł promieniowania radarowego.Jednostka wykrywa źródło promieniowania mikrofalowego np. czujka drzwi automatycznych, system alarmowy, urządzenia przemysłowe
Solo S2 nie wydaje się być wystarczająco czułyUpewnij się, że dostępu do detektora nie blokują metalowe przedmioty, ogrzewana przednia szyba z powłoką metalizowaną (normalne elementy grzewcze nie wpływają w znaczący sposób na czułość urządzenia). Sprawdź ustawioną czułość oraz czy przypadkiem nie jest wyłączone któreś pasmo.
Solo S2 nie zaalarmował pomimo, że stał patrol z urządzeniem radarowymDetektor wykrywa tylko działające radary, samo trzymanie w ręku pistoletu radarowego nie znaczy, że jest dokonywany pomiar. Skrzynki z fotoradarami są przeważnie puste. Urządzeń rejestrujących na zasadzie porównywania prędkości z prędkością radiowozu nie jest w stanie wykryć żaden antyradar!
Brak sygnałów alarmowych SWSObecnie sygnały SWS nie są wykorzystywane w Polsce
Wyświetlacz nie pokazuje wskazańSolo S2 jest w trybie full dark
Sygnały alarmowe ulegają wyciszeniu po paru sekundachSolo S2 jest w trybie AutoMute
Podczas jazdy włączyła sie sekwencja startowaPrawdopodobnie obluzowane podłączenie zasilania spowodowało wyłączenie i ponownie włączenie urządzenia - sprawdź wtyczki zasilające
Po włożeniu wtyczki do gniazda zapalniczki nie udaje się uruchomić detektoraSprawdź czy jest zasilanie w gnieździe zapalniczki - może trzeba włączyć zapłon w stacyjce.
Twój 14 letni syn pozmieniał wszystkie ustawienia.Zawsze w razie problemów można wrócić do ustawień fabrycznych poprzez reset urządzenia.  Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski POWER, MUTE, Dimoraz Mute podczas kiedy urządzenie jest włączone.
Wykrywacz nagrzewa się znacznie w czasie pracy.Jest to zjawisko normalne.
Urządzenia nie można włączyćPrawdopodobnie wyczerpały się baterie - włóż nowe.

Wyjaśnienie komunikatów wyświetlacza

Brak komunikatówSolo S2 jest w trybie full dark (całkowite zaciemnienie)
PilotHWYJedna z informacji Pilot podczas programowania
WorkZoneJedna z informacji SWS
CautionSygnał SWS, jednak zbyt słaby aby dokładnie odczytać komunikat
X| lub K| lub KA| itd.Solo S2 pracuje w trybie ExpertMeter
VG2Wykryto detektor antyradarów VG2

Specyfikacja techniczna

Wykrywane pasma
X 10.525 GHz ± 25 Mhz
K 24.150 GHz ± 100Mhz
Ka 34.700 Ghz ± 1300 Mhz
Laser 904 nm, szerokość pasma 33 MHz
Typ odbiornika
Superheterodyna GaAs FET VCO
Skaner - dyskryminator częstotliwości
Cyfrowa synteza sygnału DSP
Laser detektor
Quantum Limited Video odbiornik
Wieloczęściowy sensor laserowy
Wyświetlacz
Graficzny LCD z podświetleniem LED
standardowy Bar Graph oraz tryb ExpertMeter
cztery poziomy jasności plus tryb autoprzyciemniania
Zasilanie
3 V z 2 baterii AA
12 V (minus na masie) z kabla zasilającego SmartCord

 

« powrót do Archiwum instrukcji

« powrót do Antyradary - Strona Główna

   Created by ® NeoM