Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 INSTRUKCJA ANTYRADARU BEL (BELTRONICS) EXPRESS 946 / CORDLESS

antyradar Bel Express 946 / Cordless

Bel Express 946 / Cordless (2005r.)

Instrukcja Obsługi

Bel Express 946 jest zaawansowanym antyradarem bezprzewodowym zaprojektowanym przez firmę Beltronics. Jego zakres wykrywania pokrywa pasma X, K, superszerokie Ka oraz detekcję z przodu i z tyłu promieniowania laserowego. Posiada strojony kwarcowo odbiornik mikrofalowy zapewniający stabilność i niezawodność pracy.

Obsługa urządzenia:

 • P/V (Power/Volume) - przycisk włączania i wyłączania urządzenia. Jednokrotne przyciśnięcie powoduje włączenie urządzenia. Kolejne przyciśnięcie spowoduje przejście do cyklu ustalania poziomu głośności alarmów.
 • H (Highway Mode) - zielony migający symbol "H" oznacza pracę urządzenia w trybie najwyższej czułości.
 • C (City Mode) - migający symbol "C" oznacza pracę urządzenia w trybie czułości "miasto".
 • B (Low Baterry) - migający symbol "B" (pokazujący się łącznie z symbolami wymienionymi powyżej) oznacza konieczność szybkiej wymiany baterii zasilających.
 • L (Laser) - symbol "L" sygnalizuje wykrycie promieniowania laserowego.
 • K/Ka/X - symbole oznaczające rodzaj wykrytego pasma radarowego.
 • 1-4 - sygnalizacja natężenia wykrytego promieniowania radarowego, rodzaju sygnałów SWS oraz VG-2 (detektora antyradarów).
 • DRK (Dim/Dark) - przycisk wyłączający świecenie wyświetlacza w celu ograniczenia jego widoczności w czasie podróży w nocy.
 • AUD - przycisk ręcznego i automatycznego wyciszania.
 • CTY - przełącznik trybu czułości - jeżeli zostanie wybrany tryb czułości CTY - ograniczone zostanie wykrywania sygnałów pochodzących z pasma X.
 • Antenna Opening - antena
 • Laser Optical Sensor - czujnik promieniowania laserowego
 • Audio Alert Speaker - głośnik
 • External Earphone Speaker Jack - gniazdo do dodatkowych słuchawek
 • Power Jack - gniazdo zasilania z sieci pokładowej samochodu (opcja). Uwaga w przypadku zasilania z instalacji elektrycznej samochodu konieczne jest wyciągnięcie baterii z urządzenia!

Rozpoczęcie pracy urządzenia:

Rozpoczęcie pracy należy rozpocząć od zamontowania dwóch baterii alkalicznych AA. Zaleca się stosowanie jedynie baterii alkalicznych lub akumulatorków wielorazowego użycia. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi, aby nigdy nie pozostawiać urządzenia na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie baterii i zniszczenie urządzenia. Baterie instaluje się do komory na spodzie urządzenia z polaryzacją zgodną z oznaczeniami na obudowie.

Funkcja automatycznego oszczędzania energii:

W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności przez około godzinę czasu (wykrycie alarmu, użycie któregoś z przycisków), urządzenie automatycznie zostanie wyłączone w celu oszczędzania energii. Wyłączenie zostanie poprzedzone alarmem dźwiękowym i wizualnym. Aby skasować autowyłączenie należy w przeciągu 8 sekund nacisnąć którykolwiek z przycisków.

Ostrzeżenie o wyczerpaniu baterii:

Urządzenie posiada trzystopniowe ostrzeganie o stopniu wyczerpania energii:

 1. Przewidywany pozostały czas pracy urządzenia 4 - 2 godzin - sygnalizowany jest poprzez jednokrotne pojawianie się czerwonego symbolu "B" poprzedzonego trzykrotnym mignięciem symbolu "H" lub "C" (w zależności od wybranych ustawień).
 2. Pozostały czas pracy urządzenia poniżej 2 godzin - jednokrotne miganie symbolu "H" lub "C" a po nim trzykrotny sygnał "B".
 3. Ostateczne ostrzeżenie - ciągły sygnał B oraz sygnał dźwiękowy - konieczna wymiana baterii.

Zaleca się w okresach zimowych przechowywanie urządzenia w pomieszczeniach ogrzewanych z uwagi na spadek pojemności zimnych baterii.

Urządzenie po włączeniu przyciskiem P/V jest w pełni gotowe do pracy.

Po włączeniu urządzenie może przez krótką chwilę sygnalizować obecność słabego źródła sygnału radarowego - jest to spowodowane dostosowywaniem poziomu czułości do warunków otoczenia. Z uwagi na wysoką czułość urządzenia oraz wykorzystanie w jego budowie elementów elektronicznych opartych na układach MOSFET, w przypadku bezpośredniej bliskości silnych źródeł fal elektromagnetycznych (telefon komórkowy, CB radio) może wystąpić wzbudzanie się urządzenia i sygnalizacja fałszywych alarmów. Konieczne jest wtedy odsunięcie urządzenia od źródła silnych fal elektromagnetycznych.

Opis funkcji:

Auto-test podczas uruchamiania urządzenia.
Podczas każdego włączania urządzenie automatycznie testuje swoje obwody, przechodząc po kolei przez wszystkie dostępne alarmy. Aby ominąć auto - test należy przycisnąć przycisk P/V dwukrotnie.
Tryb pokazowy
- umożliwia zapoznanie się z dostępnymi alarmami i sygnalizacją.
Aby uaktywnić tryb pokazowy należy przy włączonej jednostce jednocześnie przycisnąć przyciski AUD i CTY.
Pamięć ustawień
- wszystkie indywidualne ustawienia zostają zapamiętane po wyłączeniu zasilania.
Ustawianie poziomu głośności alarmów
- w celu dopasowania głośności alarmów do indywidualnych upodobań należy w czasie włączenia jednostki przytrzymać przycisk P/V. Przy przytrzymaniu przycisku następuje ściszanie sygnału określającego ustawiony poziom głośności. W celu odwrócenia cyklu należy zwolnić na chwilę przycisk P/V i powtórnie przycisnąć
Sposób sygnalizacji sygnałów Instant-On
- impulsów radarowych - jeżeli urządzenie wykryje krótki, jednorazowy sygnał (np. uaktywnienie ręcznego radaru policyjnego), zasygnalizuje to pojawieniem się odpowiedniego symbolu X, K, Ka oraz ciągłą sygnalizacją 1-2-3-4 wizualną oraz dźwiękową przez około 3 sekundy.
Przyciemnianie wyświetlacza DRK/DIM
- w celu przyciemnienia wyświetlacza należy użyć przycisku DRK. Aby wygasić go całkowicie należy przytrzymać przycisk DRK przez około 2 sekundy. Powrót do normalnych ustawień następuje po kolejnym przyciśnięciu przycisku. W czasie wygaszenia wyświetlacza symbole "H" lub "C" pozostają widoczne w celu sygnalizacji włączenia jednostki.
Automatyczne i ręczne wyciszanie
- jednostka posiada w ustawieniach fabrycznych wyłączoną funkcję automatycznego wyciszania. W celu jej uaktywnienia należy jednokrotnie przycisnąć przycisk AUD w czasie kiedy nie są sygnalizowane żadne alarmy. Uaktywnienie automatycznego wyciszania spowoduje automatyczne ściszanie alarmu po upływie około 5 sekund od jego wykrycia. W celu ręcznego wyciszenia alarmu, należy w czasie jego trwania przycisnąć przycisk AUD. Po zaprzestaniu sygnalizacji alarmu, urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania i sygnalizacja dźwiękowa jest aktywna w czasie następnego alarmu.
Wybór trybu czułości
- urządzenie posiada dwa tryby czułości:
"H" - czułość maksymalna oraz "C" - ustawienie, w którym zmniejsza się poziom czułości w paśmie X.
Wybranie trybu pracy "C" nie powoduje spadku czułości w pasmach K, Ka oraz na silne impulsy z pasma X. Zaleca się korzystanie z trybu pracy z maksymalną czułością.
Reset do ustawień fabrycznych
- w celu zresetowania urządzenia i powrotu do ustawień fabrycznych należy przy wyłączonej jednostce przycisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski AUD i CTY a następnie przycisnąć przycisk P/V.
Ustawianie funkcji antyradaru
- antyradar umożliwia aktywację lub wyłączenie funkcji: odbiór sygnałów SWS (zaleca się jej wyłączenie) oraz funkcji VG-2 (zaleca się jej uaktywnienie). Stan włączenia/wyłączenia sygnalizowany jest poprzez oznaczenia cyfrowe 1 lub 2.
Sygnały SWS
- opcja umożliwiająca odbiór sygnałów z nadajników alarmowych - fabryczne ustawienie: włączone.
Funkcja VG-2
- sygnalizacja obecności detektorów antyradarów - fabryczne ustawienie - włączone.

Zmiana ustawień:

W celu zmiany ustawień przy wyłączonej jednostce należy przycisnąć i przytrzymać przycisk CTY następnie nacisnąć przycisk P/V. Na wyświetlaczu pojawi się symbol X oraz rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Bezpośrednio po sygnale dźwiękowym zaświeci się na wyświetlaczu cyfra "1" sygnalizująca status funkcji SWS, której ciągłe świecenie oznacza włączenie opcji, a miganie, że funkcja jest wyłączona. W celu aktywacji lub wyłączenia należy użyć przycisku AUD. W celu przejścia do zmiany ustawień VG-2 należy nacisnąć przycisk CTY. Po naciśnięciu przycisku CTY przechodzimy do zmiany ustawień funkcji VG-2. a wyświetlaczu cyfra "2" sygnalizująca status funkcji VG-2, ciągłe świecenie oznacza włączenie opcji, miganie oznacza, że funkcja jest wyłączona. W celu aktywacji lub wyłączenia należy użyć przycisku AUD. W celu opuszczenia trybu zmiany ustawień należy przycisnąć przycisk P/V.

Gdzie zamontować.

W celu optymalnego wykorzystania walorów użytkowych urządzenia powinno ono być zamontowane maksymalnie centralnie i nisko na przedniej szybie lub bezpośrednio na. Aby zapewnić odbiór sygnałów z tyłu samochodu powinno mieć również czysty widok przez szybę tylną (dotyczy sygnałów laserowych). Urządzenie może być również zamontowane pod osłoną przeciwsłoneczną. W przypadku rezygnacji z wykrywania laserowych urządzeń pomiarowych (nie są one praktycznie stosowane w Europie) urządzenie może być zasłonięte np. elementami tapicerki, plastykową osłoną. Urządzenie nie będzie działało prawidłowo w schowku zlokalizowanym poniżej linii okien (ekranujący wpływ karoserii). Urządzenie nie będzie również działało prawidłowo (znaczne zmniejszenie czułości) jeżeli pojazd wyposażony jest w specjalną szybę atermiczną (szyby montowane w samochodach - w zależności od wersji - Renault Laguna, Citroen C5, Citroen Xsara Picasso, Peugeot - sprawdź w specyfikacji swojego samochodu). Zwyczajne szyby, bez powłoki atermicznej a jedynie z elementami grzewczymi nie powodują zmniejszenia czułości urządzenia (np. szyby nieatermiczne w montowane Fordach). Wszelkie elementy metalowe lub metalizowane (lusterko, wycieraczki) przysłaniające urządzenie powodują zmniejszenie jego czułości!

Akcesoria dla motocyklistów:

W zestawie znajduje się słuchawka oraz "kieszonkowy reflektor" umożliwiający skierowanie sygnałów do anteny w przypadku schowania anatyradaru do kieszeni.

 

« powrót do Archiwum instrukcji

« powrót do Antyradary - Strona Główna

   Created by ® NeoM