Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 Antyradary FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy posiadanie antyradaru jest dozwolone?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, kupno i posiadanie antyradaru jest jak najbardziej legalne. Nie wolno natomiast z niego korzystać na drogach publicznych oraz przewozić w stanie wskazującym na gotowość do jego użycia. Aby spełnić ten warunek, antyradar powinien być np. przewożony w bagażniku, albo pozbawiony przewodu zasilającego. Pamiętajmy jednak, że wiele krajów nie widzi żadnych problemów w stosowaniu przez kierowców antyradarów. Dobrym przykładem są chociażby graniczące z Polską Czechy. Możemy więc zupełnie legalnie przewozić w naszym samochodzie antyradar po to, aby go włączyć po przekroczeniu granicy z tym naszym południowym sąsiadem.

Jak działają radary policyjne?

Policyjny radar to urządzenie emitujące, a następnie odbierające odbitą od ruchomego obiektu wiązkę fal elektromagnetycznych z zakresu wysokich częstotliwości (mikrofal). Ponieważ zgodnie z efektem Dopplera fale odbite od przedmiotu znajdującego się w ruchu zmieniają swoją częstotliwość, a zmiana ta jest wprost proporcjonalna do prędkości z jaką się porusza, układ elektroniczny radaru jest w stanie tę prędkość podać. Radar policyjny posiada także szereg funkcji pozwalających na wykorzystanie pomiaru jako dowodu - zegar podający czas od zarejestrowania przekroczenia prędkości, pamięć pomiarów itd.

Co to są pasma radarowe - X, K, Ka, Ku ?

Radary w zależności od konstrukcji mogą pracować w różnych częstotliwościach. Najwcześniej wykorzystywane były pasma L oraz S, ale obecnie radarów w nim pracujących już się w ogóle nie spotyka. Pasmo X (10,525 GHz) należy do najstarszych spośród tych, które wciąż się używa (od około 1970r). Pasmo K (24,125 GHz) pojawiło się w roku 1976 i do dziś należy do najczęściej wykorzytywanych zakresów. Pasmo Ka (33,4 - 36,0 GHz) wprowadzono w roku 1989 i w związku z korzyściami jakie niosą wysokie częstotliwości, czyli możliwość uzyskania bardzo wąskiej wiązki oraz stosowania znikomo małych mocy, zdobywa coraz większą popularność. Jeszcze później pojawiło się pasmo Ku (13,450 GHz), ale nie wnosząc niczego nowego, nie zyskało praktycznie żadnej popularności.

Jak działają lasery policyjne?

Lidary (od Light Detection And Ranging) działają na nieco odmiennej zasadzie niż radary (Radio Detection And Ranging). Lidar wysyła szereg impulsów laserowych o długość fali ok. 904-905nm i mierzy czas ich powrotu po odbiciu od obiektu. Urządzenie na tej podstawie wylicza odległości cząstkowe. Różnica tych odległości w czasie daje prędkość mierzonego obiektu. Pomiar laserem jest bardzo dokładny a mała szerokość wiązki i krótki czas pomiaru (od 0,3 do kilku sekund) utrudnia jego detekcję.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru antyradaru?

Najważniejszymi kryteriami są:
- wykrywanie oraz osobna sygnalizacja dla każdego z pasm X, K, Ka (dobrze jeżeli wykrywa również pasma laserów, a dla podróżujących po Europie Zachodniej - pasmo Ku),
- czułość,
- reaktywność,
- selektywność (odporność na zakłócenia),
- dobra sygnalizacja audio-wizualna,
- dodatkowe funkcje,
- łatwość obsługi

Co to jest czułość antyradaru?

Czułość określa z jakiej odległości urządzenie jest w stanie wykryć pracujący radar. Generalnie im czułość większa, tym lepiej, należy jednak pamiętać, że wzrost czułości zwiększa podatność urządzenia na zakłócenia elektromagnetyczne, zwłaszcza jeżeli urządzenie nie posiada skutecznego systemu redukcji fałszywych alarmów.

Co to jest reaktywność antyradaru?

Reaktywność to w uproszczeniu czas reakcji detektora, czyli zdolność do wykrywania jak najkrótszych impulsów. Jest to czynnik krytyczny dla zdolności do detekcji radarów impulsowych (np. Iskra). Ma też spore znaczenie dla wczesnego wykrywania fotoradarów za pomocą dalekich, pojedynczych odbić pochodzących z ich wiązki.

Co to jest selektywność?

Selektywność określa odporność urządzenia na zakłócenia sygnałami nie pochodzącymi od radarów policyjnych. Urządzenie, które posiada wysoką czułość i przy tym bez przerwy sygnalizuje obecność patroli policyjnych na drodze jest bezużyteczne.

Jakie funkcje powinien mieć dobry antyradar?

Oczywiście oprócz dobrych zdolności do wykrywania współczesnych radarów i laserów:
- zróżnicowanie sygnałów alarmowych dla każdego z wykrywanych pasm,
- sygnalizację świetlną pozwalającą określić wykryte pasmo i siłę sygnału,
- możliwość ustawienia odpowiedniego do warunków podróżowania trybu czułości (miasto, trasa)
- pamięć preferowanych ustawień,
- ręczne i automatyczne wyciszanie.

Dlaczego sygnalizacja dźwiękowa jest tak ważna? Sygnalizacja wykrycia radaru dźwiękiem pozwala uwolnić się od ciągłej analizy wskazań antyradaru i skoncentrować się na tym co dzieje się na drodze.

Dlaczego sygnalizacja rozpoznanego pasma jest ważna?

Znając wykrytą częstotliwość można określić źródło jego pochodzenia, np. słaby i krótki sygnał w paśmie X lub K może oznaczać strzał pracującego w oddali radaru ręcznego. Silny i krótki sygnał w paśmie X, to pracujący w pobliżu radar ręczny, a narastający w pasmach K lub Ka oznacza potencjalnie pracujący fotoradar, przy czym alarm w Ka to praktycznie pewność pracy fotoradaru (ze względu na znikomą ilość fałszywych alarmów).

Czy antyradary wykrywają fotoradary?

Wykrywają, lecz ze względu na bardzo małą emisję promieniowania mikrofalowego (nawet poniżej 0,5 mW) oraz to, że wiązka fotoradarów jest pod kątem do drogi (przeważnie 22 st.), ich wykrycie nie jest takie łatwe. Fotoradar wykonuje pomiar z odległości od 7 do 60 metrów (przeważnie 10-30 m) i wykrycie sygnału z takiego dystansu jest już tylko informacją o namierzeniu. Antyradary z górnej półki potrafią jednak wykryć fotoradar ze skutecznej odległości - rzędu kilkuset metrów.

Jakie są najczęstsze przyczyny fałszywych alarmów antyradarów?

Zanim przejdziemy do wyliczenia konkretnych źródeł i urządzeń generujących na antyradarach fałszywy alarm, należy ustalić niezwykle istotną rzecz.

Otóż są dwie grupy fałszywych alarmów.

Pierwsza pochodzi od prawdziwych źródeł częstotliwości radarowych, czyli po prostu radarów. Ponieważ nie służą one jednak pomiarowi naszej prędkości w celu wystawienia mandatu, nie stanowią zagrożenia i są dla nas nieistotne. Nie ma natomiast możliwości odróżnienia ich sygnału od sygnału prawdziwego radaru policyjnego i w związku z tym wręcz niedobrze byłoby, gdyby Antyradar na taki sygnał nie reagował.

Natomiast druga grupa to wszelkie alarmy pochodzące od urządzeń elektrycznych/elektronicznych nie będących radarami, czyli nie wykorzystujących i nie emitujących częstotliwości radarowych wprost, a jedynie przypadkowo, jako szum elektromagnetyczny, czy po prostu nieużyteczny sygnał, który wydostaje się z jakiegoś urządzenia z powodu złego/słabego ekranowania.

Do tej pierwszej grupy należą zatem:

- czujki ruchu na skrzyżowaniach (są elementem automatyki sygnalizacji świetlnej) - przeważnie pasmo K, czasem X
- czujki ruchu nad drzwiami automatycznymi hipermarketów, stacji paliwowych itd. - pasmo K
- czujki ruchu w kamerach telewizji przemysłowej (kamera rejestruje obraz tylko gdy wykryje ruch) - pasmo K lub X
- płoty wirtualne, czyli "samopilnujące się ogrodzenia" (np. przy jednostkach wojskowych lub masztach GSM) - przeważnie pasmo X
- systemy antykolizyjne samochodów klasy wyższej oraz osprzęt niektórych maszyn rolniczych - pasmo K
- wszelkie inne mikrofalowe sensory ruchu

Grupa druga:

- tanie modele Antyradarów (np. Cobra) - przeważnie pasmo Ka, czasem K lub X lub wszystkie na zmianę
- interferencje pochodzące od źródeł radarowych, ale o innych częstotliwościach - np. wiele czujek działających w bliskiej odległości w paśmie K potrafi wygenerować alarm w paśmie Ka
- inne, zupełnie przypadkowe urządzenia generujące silne zakłócenia elektromagnetyczne - spotykane rzadko

O ile pierwszą grupę fałszywych alarmów widzą wszystkie modele Antyradarów, zależnie wyłącznie od czułości (a potrafią je blokować tylko modele z modułem GPS, np Escort 9500ci oraz 9500ix), o tyle druga grupa nęka już właściwie tylko użytkowników tańszych modeli z mniej doskonałą filtracją.

Twój Antyradar przestał działać?

Antyradary dobrych marek to urządzenia bardzo bezusterkowe. Często spotykamy się z sytuacją, kiedy "uszkodzony" wykrywacz okazuje się całkowice sprawny, a zamiast wysyłać go do naprawy, wystarczyło sprawdzić parę rzeczy. Zanim więc zaczniesz martwić się usterką:

1. Spróbuj włączyć jednostkę używając klawisza zasilania. Użytkownicy Antyradarów często mają je włączone przez cały czas, a zasilanie odcinają przez wyciąganie wtyczki. Tymczasem w niektórych przypadkach Antyradary mogą się samoczynnie wyłączyć. Przyzwyczajeni do tego, że jednostka startuje od razu po włożeniu wtyczki, możemy być tak zaskoczeni brakiem reakcji detektora, że zamiast próbować go włączyć sądzimy, że się zepsuł.

2. Sprawdź, czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie. Użyj do tego próbnika, bądź innego urządzenia elektrycznego zasilanego z takiego gniazda. Jeśli zasilania brak, najprawdopodobniej przepalił się bezpiecznik, czasem jest to usterka samego gniazda.

3. Najczęstszą przyczyną prawdziwej usterki jest przewód zasilający. Sprawdź bezpiecznik we wtyczce wkładanej do gniazda zapalniczki - trzeba ją ostrożnie rozkręcić lub w przypadku Valentine One wysunąć bezpiecznik z wtyczki odpowiednim przyciskiem. Jeśli bezpiecznik jest sprawny, przerwany może być kabel - najbardziej newralgiczne miejsca to zgięcia przy małej wtyczce od strony detektora lub przy wtyczce gniazda zapalniczki. Poruszaj tam przewodem i sprawdź, czy Antyradar zaświeci się choć na chwilę. Jeśli tak, kabel można łatwo naprawić.

Czy silne nagrzewanie się antyradaru jest normalne?

Tak, antyradary potrafią się dość mocno nagrzewać w trakcie pracy, zwłaszcza przy wystawieniu na pełne słońce i jest to zjawisko zupełnie naturalne.

Wykrywacze z wyższej półki, aby stale utrzymywać optymalne parametry, mają nawet specjalne układy kompensujące temperaturę.

Jak interpretować alarmy detektorów?

Podstawy interpretacji alarmów antyradarów w zależności od pasm (dotyczy tylko Polski - w innych krajach poszczególne pasma mogą oznaczać co innego):

W paśmie X nie pracują w naszym kraju żadne inne mierniki policyjne niż radary ręczne. Impulsy z nich są z reguły kilkusekundowe i powtarzają się co kilka/kilkanaście sek. Czasem można jeszcze spotkać radary tablicowe działające w X, ale oprócz wyświetlenia naszej prędkości nie zagrażają żadnymi konsekwencjami. Fałszywki pasma X: starsze czujki na skrzyżowaniach, systemy dozoru przy jednostkach wojskowych, alarmy od niektórych przekaźników GSM.

Pasmo K - pracują w nim nowsze suszarki, ale przede wszystkim większość fotoradarów. Strzały z radarów ręcznych to krótkie, przeważnie cyklicznie pojawiające się impulsy. Fotoradary wysyłają wiązkę z sposób ciągły, więc sygnał alarmu wzrasta miarowo w trakcie podjeżdżania. Fałszywki: czujki na skrzyżowaniach, czujki automatycznie otwieranych drzwi, tempomaty adaptacyjne i systemy antykolizyjne niektórych aut z wyższego segmentu, osprzęt nowoczesnych traktorów i maszyn rolniczych.

Pasmo Ka - tutaj właściwie nie powinny się pojawiać żadne inne alarmy niż pochodzące od fotoradarów. Nie powinny, gdyby nie antyradary Cobra, siejące niemiłosiernie i przerywające od czasu do czasu błogą ciszę innym, paradoksalnie same nie dając w tym paśmie praktycznie żadnego zabezpieczenia. Alarmu w paśmie Ka nie wolno jednak lekceważyć, ponieważ fotoradary, które w nim działają wykrywane są najtrudniej.

Pasmo Laser to coraz częściej spotykane u nas lasery policyjne. W kwestii fałszywek najwięcej zależy od modelu Antyradaru. Niektóre praktycznie ich nie generują, podczas gdy inne potrafią się od czasu do czasu wzbudzać np. od przeświecającego przez gałęzie ostrego słońca. Stałe fałszywki tego pasma są bardzo rzadkie i pojawiają się np. w pobliżu lotnisk i portów morskich. Nie dziwmy się także alarmom Laser, gdy zbliżymy nasz detektor do wyświetlacza lub monitora LCD.

Czy antyradar emituje jakąś energię?

Współczesny wykrywacz radarów byłby bezużyteczny, gdyby nie potrafił rozróżniać częstotliwości. Prawie wszędzie do pomiaru prędkosci samochodów używa się urządzeń w kilku pasmach radarowych. Pasma te są od siebie oddalone o dziesiątki gigahertzów, a przy tym mają różne szerokości (np. pasmo X ma zaledwie 50 MHz, podczas gdy pasmo Ka aż 2600 MHz).

Zatem detektor musi wiedzieć jakie zakresy częstotliwości skanować, a jakich nie, a także jaką częstotliwość właśnie wykrył.

Obecnie praktycznie wszystkie detektory są konstrukcjami opartymi na superheterodynie spełniającej rolę oscylatora lokalnego (LO). LO ma za zadanie generować sygnał referencyjny, który następnie miesza się w mikserze z odebranym przez antenę tubową sygnałem zewnętrznym.

Dzięki takiemu zabiegowi dalsze układy elektroniczne pracują już z częstotliwościami znacznie niższymi, a więc łatwiejszymi do analizy. Niestety sygnał generowany przez LO wydostaje się na zewnątrz w formie emisji wtórnej. Jedne antyradary emitują więcej, inne mniej. Są też modele z zerową lub prawie zerową emisją, ale to już odrębny temat.

Czy Antyradary rozdzielne są skuteczniejsze niż jednoczęściowe?

Czy wykrywacze rozdzielne, z anteną radarową umieszczoną na zewnątrz są skuteczniejsze niż modele jednoczęściowe? Gdybyśmy porównywali dokładnie ten sam model detektora - raz umieszczony w kabinie, na szybie, a drugi raz umieszczony na zewnątrz, np. w grillu, to większą czułość wykazywałby w tym drugim miejscu.

Przyczyna jest prosta - nawet przezroczysta, biała szyba samochodu będzie miała właściwości tłumiące. Pomimo dużej przenikalności samego materiału, jej pochyły i wyoblony kształt będzie sprawiał, że część sygnału z radaru zostanie odbita. Strata wyniesie ok. 1-2 dB.

Zupełnie inną kwestią jest wysokość na której umieszczona zostanie antena wykrywacza rozdzielnego - tutaj radzimy wybierać miejsca jak najwyższe, ale można przyjąć, że o ile nie będzie to niżej niż 20-25 cm nad ziemią, korzyści wynikające z montażu zewnętrznego i tak będą przeważać.

[2010-12-29] © antyradary.phi.pl 

« Antyradary - powrót do Strony Głównej

   Created by ® NeoM