Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 WARUNKI GWARANCJI
 • Na oferowane produkty udzielamy 2 letniej gwarancji (chyba, że w opisie dla poszczególnych modeli zawarta jest inna informacja). Datą od której obowiązuje gwarancja jest data wystawienia dokumentu zakupu (faktura, paragon).
 • Ujawnione w okresie objętym gwarancją wady lub uszkodzenia sprzętu będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych.
 • Gwarancja obejmuje usterki sprzętu elektronicznego wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi.
 • Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:
  - reklamujący jest zobowiązany dostarczyć wraz z reklamowanym sprzętem kopię dowodu zakupu i opis uszkodzenia;
  - dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby gwarancyjne;
 • Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy jeżeli:
  - w okresie gwarancyjnym gwarant dokona trzech napraw, a mimo to sprzęt nadal będzie wykazywał uszkodzenia uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem;
  - gwarant uzna, że usunięcie usterki nie jest możliwe lub nie jest możliwie w określonym powyżej terminie;
  - usterka nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakupu;
 • Gwarancją nie są objęte:
  - uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu;
  - uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji sprzętu.

« Antyradary - powrót do Strony Głównej

 

   Created by ® NeoM