Forum Mapy Fotoradarów - Strona Główna Antyradary Mapa fotoradarów
FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja   ZalogujZaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
Setki tysięcy zdjęć z fotoradarów. Większość... do kosza
Autor Wiadomość
OJCIEC
Wio Łysa!


Dołączył: 20 Mar 2007
Pochwał: 229
Posty: 6534
Skąd: zasadniczo, z Węgorzeskiej
Wysłany: 25 Listopad 2012, 09:46   

A ja myślę, że się po prostu uparli jak osły. A jeśli tak, to prędzej, czy później skończą w salami :lol:
_________________
antyradary.sklep.pl
fotoradary.phi.pl
nieoznakowane.phi.pl
 
 
Automobil

Wysłany:    antyradar 
 
jojo
Forum Lider

Dołączył: 22 Mar 2010
Pochwał: 60
Posty: 759
Skąd: ES / ETM
Wysłany: 26 Listopad 2012, 13:54   

piotreg, ja bym się tu niczego nie doszukiwał. Wiadomo, że najlepiej od razu przyzwyczaić ludzi do tego, że mają ograniczone prawa, a nasze zdanie jest nie do podważenia - wtedy łatwiej nam się pracuje, błędy uchodzą płazem, a i w razie czego łatwiej zrealizować ew. dodatkowe wytyczne, idące z góry. ;)
 
 
 
przemx
Zaczyna kumać

Dołączył: 25 Mar 2009
Pochwał: 58
Posty: 170
Skąd: pl
Wysłany: 27 Listopad 2012, 10:35   

Cytat:
Mandaty z fotoradarów: Czy niewskazanie kierującego pojazdem jest wykroczeniem drogowym?

W uzasadnieniu sędzia Katarzyna Zaczek-Czech przyznaje, że choć na podstawie ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.) do zadań inspekcji m.in. należy kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w kodeksie drogowym, to nie każdy przepis tej ustawy jest przepisem ruchu drogowego.

Tymczasem podstawą żądania od właściciela pojazdu przez głównego inspektora transportu drogowego informacji o tym, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, jest przepis art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz 1137). Nakłada on na właściciela pojazdu obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu, kto prowadził auto w momencie naruszenia. I właśnie ten przepis zdaniem sądu nie jest „przepisem ruchu drogowego”, ponieważ nie jest to norma prawna w jakikolwiek sposób określająca sposób zachowania uczestników ruchu, a jedynie przepis o charakterze administracyjnym, określający obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu.

Zdaniem sędziów zakres prowadzenia przez GITD czynności w sprawach o wykroczenie i uprawnienie z występowaniem do sądu z wnioskiem o ukaranie jest ograniczony. Dotyczy tylko i wyłącznie kierującego, który popełnił wykroczenie związane z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Natomiast GITD domagała się ukarania właściciela za to, że nie wskazał kierującego.

„Z samej tylko kompetencji do stosowania instytucji procesowych (w tym wypadku żądania udzielenia informacji o osobie, której został powierzony pojazd) nie można domniemywać prawa do wyciągania konsekwencji wobec niezastosowania się do tych instytucji” – pisze w uzasadnieniu sędzia Zaczek-Czech.

GITD na postanowienie sądu wniosła zażalenie.

– Po pierwsze, kodeks drogowy nie zawiera definicji przepisów ruchu drogowego. Po drugie, ustawodawca nie dokonał w tej ustawie podziału na przepisy ruchu drogowego i inne – odparowuje Jan Mróz, rzecznik GITD.

LINK
 
 
kalex
Jajcarz

Dołączył: 20 Lut 2009
Pochwał: 123
Posty: 1165
Skąd: Wrocław
Wysłany: 27 Listopad 2012, 13:02   

:mad: :facepalm: :mrgreen:

Cytat:
Po drugie, ustawodawca nie dokonał w tej ustawie podziału na przepisy ruchu drogowego i inne (...)

Pan Jan Mróz nie posiada grama wiedzy z dziedziny "Prawa". A Panu Mrozowi chcę powiedzieć K U R W A M A Ć.

Prawo o ruchu drogowym - ARTYKUŁ 1!
Cytat:
Ustawa określa:

- zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

- zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;

- wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego ruchu;

- zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
 
 
miś
Zaczyna kumać

Dołączył: 14 Cze 2010
Pochwał: 1
Posty: 126
Skąd: Polska
Wysłany: 16 Grudzień 2012, 20:40   

Jak zrealizują założenia ministra finansów to kierowców w tym kraju zabraknie, bo im prawa jazdy zabiorą za punkty, bo policja będzie łapała na potęgę.
 
 
phonemaniac
Videomaniac


Dołączył: 10 Paź 2008
Pochwał: 1230
Posty: 4152
Skąd: WKZ
Wysłany: 15 Styczeń 2013, 14:02   

Cytat:
Uprawnienia ITD w zakresie kierowania do sądu wniosków o ukaranie

Inspekcja Transportu Drogowego, czyli ITD, staje się największym postrachem polskich kierowców. Setki stacjonarnych fotoradarów, ale też mobilne urządzenia ukryte w nieoznakowanych samochodach oznaczają, że codziennie robionych jest ponad 20 000 zdjęć. Co w sytuacji, gdy w momencie otrzymania wezwania do zapłacenia mandatu nie pamiętamy, kto prowadził samochód? Taka sprawa nie powinna trafić do sądu.


Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (art. 129a ust. 1 pkt. 3 lit. b), jednym z uprawnień ITD jest przeprowadzanie kontroli ruchu drogowego. W wyniku kontroli ITD może ukarać mandatem właściciela lub posiadacza pojazdu, który dopuścił się wykroczenia drogowego. Wydaje się, że na tym uprawniania ITD kończą się - co zostało potwierdzone w nieprawomocnym postanowieniu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 13 listopada 2012 r. (sygn. akt XIV W 1975/12). W praktyce, po analizie obowiązujących przepisów, powstała wątpliwość czy ITD może ukarać mandatem lub kierować do sądu wnioski o ukaranie właściciela pojazdu, który nie wskazał, kto kierował pojazdem w momencie zrobienia zdjęcia przez fotoradar. Pytanie jest bardzo istotne szczególnie dla tych kierowców którzy odmówili przyjęcia mandatu w związku z nie wskazaniem osoby kierującej pojazdem w momencie zrobienia zdjęcia.

Obowiązek wskazania osoby kierującej pojazdem

Kierowcy powinni pamiętać, iż zgodnie z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń brak wskazania na żądanie uprawnionego organu, osoby której pojazd został powierzony, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Obowiązek wskazania osoby kierującej pojazdem natomiast wynika z przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, czyli z kodeksu drogowego.

Czy ITD może domagać się od właściciela lub posiadacza pojazdu informacji o tym, komu pojazd został powierzony?

ITD swoje uprawnienie w tym zakresie wywodzi z art. 78 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym, który nakłada na właściciela lub posiadacza pojazdu obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu, osoby kierującej pojazdem. Bez wątpienia właściciel lub posiadacz pojazdu ma taki obowiązek. Co więcej, analiza obowiązujących przepisów prowadzi do wniosku, iż ITD może ukarać mandatem osobę, która bezzasadnie odmówi udzielanie żądanych informacji. Na tym jednak uprawniania ITD się kończą - o czym powinni pamiętać kierowcy, którzy podejmują decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia mandatu.

Przyjąć czy nie mandat (w przypadku ukarania za brak wskazania osoby której pojazd został powierzony)?

Przyjęcie mandatu należy potraktować jako przyznanie się do popełnienia wskazanego przez funkcjonariusza wykroczenia, które kończy tzw. postępowanie mandatowe i co do zasady zamyka drogę kierowcy do kwestionowania zasadności jego odpowiedzialności. Nieprzyjęcie mandatu natomiast powoduje konieczność skierowania sprawy do sądu. I tu pojawia się problem. Zgodnie bowiem z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 13 listopada 2012 r., sygn. akt XIV W 1975/12, Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie może kierować do sądu wniosków o ukaranie właściciela pojazdu, który nie wskazał, kto kierował pojazdem w momencie zrobienia zdjęcia przez fotoradar.

Uzasadnienie postanowienia sądu

W uzasadnieniu powołanego postanowienia sąd przypomniał, iż podstawą żądania przez ITD informacji o tym, komu właściciel lub posiadacz auta powierzył pojazd w oznaczonym czasie jest art. 78 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym. Wskazany przepis, w ocenie sądu, nie jest przepisem ruchu drogowego, a jedynie normą o charakterze administracyjnym, ponieważ nie określa zachowań uczestników ruchu. Tym samym, według sądu, ITD nie ma kompetencji do prowadzenia wszystkich spraw o wykroczenia, a w szczególności kierowania do sądu wniosku o ukaranie właściciela lub posiadacza pojazdu za niewskazanie kierującego pojazdem.

ITD zgodnie z zapatrywaniem sądu może natomiast kierować wniosek o ukaranie tego kierującego, który popełnił wykroczenie stanowiące naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Należy jednak pamiętać, że to korzystne dla kierowców rozstrzygniecie sądu nie jest prawomocne, albowiem ITD złożyło zażalenie.

Stanowisko RPO

W przedmiotowej sprawie stanowisko zajęła także, w liście z dnia 4 października 2012 skierowanym do Ministra Transportu Sławomira Nowaka, Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz (RPO-713684-II-12/ST). Uwagi Rzecznika dotyczą problematyki gromadzenia danych osobowych. Pani Rzecznik przypomniała, iż art. 129 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym nakłada na Ministra Transportu obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez ITD utrwalonych obrazów i danych. Uwzględniona musi być dokumentacja i zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia (w tym dotycząca przekraczania prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych). W tym aspekcie pojawia się problem konieczności ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną ingerencją i ujawnieniem. Należy zauważyć, iż takie rozporządzenie nie zostało wydane.

Istotna dla kierowców jest konkluzja rozważań RPO, który zwrócił uwagę na zasadność pytania o podstawę, na jakiej ITD odmawia przesyłania kierowcom wykonach zdjęć, w sytuacji w której nie ma tym zakresie aktu wykonawczego.

Pytanie o zgodność z konstytucją

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił także uwagę, iż z art. 51 ust. 5 konstytucji wynika, że zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji o jednostce określa ustawa. Tym samym obowiązek uregulowania w drodze rozporządzenia (a nie ustawy), sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania danych przez ITD powoduje, iż art. 129g ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym ma charakter niekonstytucyjny.

LINK
_________________
Gość - najlepsze w tym forum jest to, że posiada takiego użytkownika jak Gość
 
 
 
g1kowal 
Forum Lider


Dołączył: 26 Lis 2012
Pochwał: 95
Posty: 268
Skąd: Warszawa
Wysłany: 18 Styczeń 2013, 16:39   

Cytat:
RPO: ITD nie ma prawa ścigać wykroczenia odmowy wskazania kierowcy

Inspekcja Transportu Drogowego nie ma prawa ścigać wykroczenia polegającego na niewskazaniu przez właściciela pojazdu, którym popełniono wykroczenie drogowe, kierującego samochodem - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pismo prof. Ireny Lipowicz, w którym zwraca się ona do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (ITD) Tomasza Połcia o odstąpienie od tej praktyki, otrzymała w piątek PAP.

Jak podkreśla Rzecznik, Inspekcja ma prawo ujawniać m.in. za pomocą fotoradarów wykroczenia drogowe polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub na niestosowaniu się do sygnałów świetlnych i kierować do sądu wnioski o ukaranie w takich sprawach. Uprawnienie to nie obejmuje zaś wykroczenia opisanego w art. 96 par. 3 Kodeksu wykroczeń polegającego na niewskazaniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Prof. Lipowicz podkreśla, że jeszcze w grudniu zeszłego roku zwróciła się w tej sprawie do ministra sprawiedliwości i stwierdziła, że kompetencje organu władzy publicznej, jakim jest ITD, nie mogą być oparte na domniemaniu, lecz muszą wynikać z wyraźnego brzmienia przepisów prawa. "Takiego przepisu w omawianym zakresie nie zawiera Prawo o ruchu drogowym, środki o charakterze represyjnym nie mogą zaś być stosowane bez podstawy prawnej" - wskazała RPO.

Takie stanowisko Rzecznika podziela resort sprawiedliwości. "Uprawnienie Inspekcji Transportu Drogowego do prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu wniosków o ukaranie i oskarżania przed sądem nie może być rozszerzane poza wykroczenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości i niezastosowanie się do sygnałów świetlnych" - czytamy w odpowiedzi ministerstwa dla RPO.

Tymi względami motywuje ona wniosek do szefa ITD gen. Połcia o zobowiązanie podległych mu służb do zaprzestania działań związanych ze ściganiem omawianego wykroczenia, jako niemieszczących się w przyznanych Inspekcji Transportu Drogowego kompetencjach.

Link
_________________

 
 
Zaj007 
Forum Lider


Dołączył: 04 Maj 2012
Pochwał: 71
Posty: 533
Skąd: MI6
Wysłany: 20 Styczeń 2013, 18:35   

Cytat:
Oświadczenie GITD w związku z wnioskiem RPO

Oświadczenie w związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15 stycznia br. skierowanym do Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Minister Sprawiedliwości w swoim wystąpieniu do Rzecznika Praw Obywatelskich nigdzie nie stwierdził, że Inspekcja Transportu Drogowego nie posiada prawa do kierowania wniosków o ukaranie z art. 96 par. 3. Stwierdził jedynie, że "... uprawnienie Inspekcji Transportu Drogowego do prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu wniosków o ukaranie i oskarżania przed sądem nie może być rozszerzane poza wykroczenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości i niestosowania się do sygnałów świetlnych". W tym kontekście m.in. Sąd Okręgowy w Radomiu (postanowienie z dnia 19 grudnia 2012 r.) stwierdził z kolei wyraźnie, że "zakres działania ITD określony został nie tylko przedmiotowo (rodzaj naruszeń przepisów i sposobu wykonywania kontroli ruchu drogowego), ale i podmiotowo (określenie kręgu osób w stosunku do których ITD może wykonywać te czynności, tj. kierującego, właściciela lub posiadacza pojazdu)", stąd też"... ITD ma uprawnienie do żądania od właściciela pojazdu lub jego posiadacza wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, a co za tym idzie może wykonywać czynności oskarżycielskie..."

Minister Sprawiedliwości stwierdził też (co RPO raczy pomijać) wyraźnie "... w ocenie Ministra Sprawiedliwości w kontekście przepisu art. 96 par. 3 Kodeksu wykroczeń, nie można tracić z pola widzenia faktu, że sugerowana zmiana w znacznej ilości przypadków prowadziłaby do faktycznego zniesienia odpowiedzialności rzeczywistego sprawcy wykroczenia, a często stanowiłaby zachętę do nadużywania prawa do uchylania się od odpowiedzi, zwłaszcza w kontekście znacznego upowszechnienia ścigania wykroczeń drogowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. Zjawisko takie z pewnością nie byłoby pożądane".

ŹRÓDŁO

No i teraz niech ktoś mądry powie jaki jest sens wklejania na forum takiego urzędniczego MMA? Co z tego wynika? Odpowiedź jest jedna: nic. Jak było tak jest dalej, czyli wszystko pozostaje w gestii sądu. RPO nie może bezpośrednio wpłynąć na literę prawa, a sędzia podlega tylko konstytucji i ustawom, więc opinię Rzecznika może mieć w d...
Tak swoją drogą, ostatnio GITD tyle oświadczeń publikuje, że spokojnie swoje czasopismo mogliby wydać. :grin:
_________________
J - 23 znowu nadaje!
 
 
kalex
Jajcarz

Dołączył: 20 Lut 2009
Pochwał: 123
Posty: 1165
Skąd: Wrocław
Wysłany: 22 Styczeń 2013, 08:32   

:good:

A tytuł by był "Możemy wszystko".
 
 
phonemaniac
Videomaniac


Dołączył: 10 Paź 2008
Pochwał: 1230
Posty: 4152
Skąd: WKZ
Wysłany: 4 Grudzień 2014, 09:10   

Cytat:
Tylko co szóste zdjęcie zrobione przez fotoradar ITD zakończyło się mandatem

Prawie dwa miliony zdjęć zrobiły tylko od początku tego roku fotoradary Inspekcji Transportu Drogowego. Nie oznacza to jednak, że tyle razy kierowcy przekraczający prędkość zostali ukarani. ITD wystawiła w tym czasie zaledwie 328 tysięcy mandatów. Większość zdjęć trafiła do kosza. Tylko co szóste zakończyło się ukaraniem osoby prowadzącej samochód.


Jak się okazuje, tylko co trzecie zdjęcie zrobione przez fotoradar Inspekcji Transportu Drogowego nadaje się do dalszej obróbki. Większość jest fatalnej jakości: nie można rozpoznać tablic rejestracyjnych, często na zdjęciach są dwa auta, albo samochód z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi.

Z prawie dwóch milionów zrobionych zdjęć udało się w tym roku wysłać 670 tysięcy wezwań do kierowców. Ustalanie, kto prowadził pojazd, to już inna sprawa. Tylko sześciu na dziesięciu kierowców przyznaje się do prowadzenia auta. Reszta kluczy i unika mandatu. W fotoradary zaczynają wątpić nawet ich zwolennicy.

Kilka lat doświadczeń wskazuje, że skuteczność tego systemu jest rażąco niska. Na poziomie około 35 procent - przyznaje w rozmowie z RMF FM Stanisław Żmijan, szef sejmowej komisji infrastruktury i poseł PO, która stoczyła medialną wojnę o system fotoradarów.

LINK
_________________
Gość - najlepsze w tym forum jest to, że posiada takiego użytkownika jak Gość
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz załączać pliki na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group