Forum -

Katowice - Wyposażenie KMP, KPP województwa śląskiego

delpiero - 31 Marzec 2011, 08:55
Temat postu: Wyposażenie KMP, KPP województwa śląskiego
Cytat:
Usługi serwisowe obejmujące naprawę i legalizację przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym będących w użytkowaniu KMP, KPP województwa śląskiego.

Numer ogłoszenia: 101785 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi serwisowe obejmujące naprawę i legalizację przyrządów do pomiaru prędkości w ruchu drogowym będących w użytkowaniu KMP, KPP województwa śląskiego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie nr 1 - usługi serwisowe w zakresie naprawy i legalizacji radarowych mierników prędkości typu:

Radar K-15 (19 szt);
DROP 1 (2 szt);
DROP 2 (1szt);
Rapid 1 i 1A (68 szt);
Rapid 2 i 2Ka (26 szt);
Iskra (1 szt).


Zadanie nr 2 - usługi serwisowe w zakresie naprawy i legalizacji prędkościomierzy kontrolnych typu:

PROVIDA 2000 (7 szt);
MULIGRAPH VT 21 (3 szt);
POL-CAM (9 szt);
VIDEORAPID 1 (1szt);
VIDEORAPID 2 (2 szt).


Zadanie nr 3 - usługa serwisowania w zakresie naprawy i legalizacji urządzeń do pomiaru prędkości w ruchu drogowym typu:

FOTORADAR - FOTORAPID C (7 szt) oraz 31 szt masztów z klimatyzowaną obudową do fotoradarów.
LINK
OJCIEC - 31 Marzec 2011, 10:33

Pasmo X rządzi! :grin:
Mają jeszcze nawet 3 sztuki "borewiczów" :lol:

phonemaniac - 31 Marzec 2011, 10:52

A jak te zabytki wyglądają?
wksek - 31 Marzec 2011, 10:54Tak? :D

phonemaniac - 31 Marzec 2011, 10:57

Ło matko :o Ale zabytek :P

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group