Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 INSTRUKCJA ANTYRADARU WHISTLER DE 1734

antyradar Whistler DE 1734

Whistler DE 1734 (2004r.)

Skrócona Instrukcja Obsługi

Opis do zdjęcia z instrukcji oryginalnej:

1. Bracket Release Button - przycisk zwalniający antyradar z uchwytu;
Power Jack - gniazdo zasilania;
2. Speaker - głośnik;
3. Otwór do mocowania antyradaru;
4. Wysokoczuła antena promieniowania radarowego;
5. Przedni czujnik promieniowania laserowego;
6. Czujnik tylnego promieniowania laserowego;
7. City Button - tryby pracy w mieście, powodują eliminacje fałszywych alarmów, lecz redukują czułość urządzenia;
8. Quiet/Menu Button - naciśnięcie przycisku Quiet przed alarmem powoduje przełączenie do trybu automatycznego wyciszania, w którym po sygnale wykrycia alarmu urządzenie automatycznie wycisza się. Naciśnięcie przycisku w czasie alarmu powoduje jego wyciszenie. Naciśnięcie i przytrzymanie przez dwie sekundy powoduje przejście do trybu wybierania opcji pracy urządzenia;
9a. Power/Dim/Dark Button - przycisk włącz/wyłącz oraz po naciśnięciu i przytrzymaniu ponad dwie sekundy: regulacja jaskrawości wyświetlacza;
10. Volume Up/Down Buttons - regulacja głośności alarmów;
11. Wyświetlacz.

Gdzie zamontować

W celu optymalnego wykorzystania walorów użytkowych urządzenia powinno ono być zamontowane maksymalnie centralnie i nisko na przedniej szybie lub bezpośrednio na pulpicie. Aby zapewnić odbiór sygnałów z tyłu samochodu powinno mieć również "czysty" widok przez szybę tylną (dotyczy sygnałów laserowych).

Podłączenie zasilania

Mały jack do antyradaru.
Duży do gniazda zapalniczki.
Uwaga we wtyczce do zapalniczki znajduje się bezpiecznik 3A

Włączenie i samoczynny test urządzenia

Za każdym razem po włączeniu urządzenie przechodzi procedurę samotestującą wyświetlając aktualne ustawienia oraz sygnały audio-wizualne.

Wyciszenie sygnałów audio podczas automatycznego testu urządzenia

Jeżeli zachodzi potrzeba wyłączenia sygnałów audio podczas procedury samotestującej należy przycisnąć przycisk Quiet podczas wykonywania testu. Włączenie następuje po ponownym naciśnięciu przycisku Quiet w czasie przechodzenia przez test po włączeniu urządzenia.

Potwierdzanie zapamiętania ustawień

Wszystkie wybrane ustawienia (za wyjątkiem Stay Alert i Quiet) są zapamiętywane w pamięci.
Za każdym razem kiedy naciskany jest przycisk jedno "beep" oznacza włączenie funkcji dwa "beep" oznacza wyłączenie funkcji.

Ustawianie poziomu głośności alarmu

Głośność alarmów ustawia się przyciskami "Volume".

Tryb auto wyciszania Auto Quiet Mode

Po włączeniu trybu Auto Quiet Mode wybrany poziom głośności alarmu zostaje zredukowany do poziomu pierwszego po pięciu sekundach od powstania alarmu. W celu uaktywnienia tej funkcji należy:
Przycisnąć przycisk Quiet w czasie kiedy nie jest sygnalizowany alarm
Wyłączenie następuje po powtórnym przyciśnięciu przycisku Quiet.

Tryb wyciszania Quiet Mode

Opcja pozwala ręcznie wyciszyć alarm po jego powstaniu.

Tryby pracy City/City1/City2

Poprzez naciskanie przycisku City przechodzi się w tryby pracy urządzenia City/City1/City2/Highway.
W trybie pracy "City" wykryty słaby sygnał jest sygnalizowany dwoma sygnałami beep i zostaje wyciszony, chyba że wykryty sygnał nabiera mocy. Czułość w trybie City nie ulega zmniejszeniu.
W trybie pracy "City1" ulega zmniejszeniu czułość w paśmie X.
W trybie pracy "City2" pasmo X jest nie wykrywane.

Tryby pracy Dim/Dark

Funkcja umożliwia zmniejszanie jaskrawości świecenia wyświetlacza. Uruchamia się ją poprzez naciskanie przycisku Power ponad dwie sekundy.

Funkcja Stay Alert

Funkcja zabezpiecza kierowcę przed zaśnięciem. Włączana jest poprzez naciśnięcie przycisku City i przytrzymanie przez około 2 sekundy. W różnych odstępach czasu występuje sygnał dźwiękowy, który musi być skasowany jednym z przycisków. W przypadku braku reakcji włącza się alarm, którego skasowanie jest możliwe przyciskiem "Power".

Ustawianie dodatkowych funkcji

VG-2 - w celu uaktywnienia funkcji wykrywania detektorów VG-2 (wykrywaczy antyradarów) należy przycisnąć przycisk Quiet do czasu pojawienia się na wyświetlaczu ikony V/L oraz komunikatu głosowego "VG-2". Wyłączenie następuje w analogiczny sposób.

Tryb pokazowy

W celu uaktywnienia trybu pokazowego należy przycisnąć jednoczenie przyciski City i Quiet. Aby zakończyć należy przycisnąć przycisk "Power".

Tryb oszczędzania energii

Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie około 6 godzin jeżeli w tym czasie nie został użyty żaden przycisk lub nie zostało włączone/wyłączone. Przejście w tryb automatycznego wyłączenia jest sygnalizowane migającą ikoną "P" oraz sygnałem audio. Skasowanie automatycznego wyłączenia następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Sygnalizacja wykrytych pasm

W przypadku wykrycia któregokolwiek z pasm radarowych na wyświetlaczu są one sygnalizowane odpowiednimi komunikatami X, K lub Ka. Wskazywana jest również siła sygnału Komunikatom na wyświetlaczu towarzyszą różne dla każdego z pasm sygnały dźwiękowe.

Wykrywanie impulsów radarowych

W przypadku pojawienia się krótkich impulsów radarowych (radar nie pracuje w sposób ciągły a jedynie krótkimi impulsami) antyradar natychmiast ostrzega 3 sekundowym sygnałem dźwiękowym i jednocześnie miga wskaźnikiem siły sygnału. Po 3 sekundach, jeśli sygnał jest dalej wykrywany, alarm odbywa się w sposób standardowy.

Sygnały SWS

Radar wyświetla komunikaty SWS - wysyłane przez nadajniki drogowe lub pojazdy uprzywilejowane.

Wykrywanie promieniowania laserowego

W przypadku wykrycia promieniowania laserowego na wyświetlaczu pojawi się komunikat L, oznaczający Laser.

VG-2

Antyradar jest niewykrywalny dla detektorów antyradarów VG2. W przypadku włączenia funkcji VG2 i wykrycia przez antyradar próby namierzenia przez detektor antyradaru, urządzenie przechodzi w stan pracy pasywnej pokazując komunikat o obecności detektora antyradarów. Antyradar sprawdza obecność sygnałów VG2 co 30 sekund w przypadku dalszej ich obecności powraca do stanu ukrycia.

Priorytety alarmów

W przypadku jednoczesnego wykrycia różnych rodzajów alarmów, urządzenia posiada następujące priorytety:
Laser
VG-2
Radary
Sygnały SWS

Resetowanie - powrót do ustawień fabrycznych

W przypadku konieczności zresetowania wszystkich ustawień do fabrycznie wprowadzonego programu należy:
Odłączyć urządzenie od zasilania
Przycisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk Power i Quiet
Podłączyć zasilanie
Poczekać na dwa sygnały dźwiękowe
Zwolnić przyciski Power i Quiet
Urządzenie jest zresetowane

Specyfikacja

Pasma i częstotliwości:
Pasmo X - 10,525 +/- 0,050 GHz
Pasmo K - 24,125 +/- 0,125 GHz
Pasmo Ka - 34,700 +/- 1,300 GHz
Laser - 905 +/50 nm
Zasilanie: 12 V - minus na masie, bezpiecznik: 3 A

« powrót do Archiwum instrukcji

« powrót do Antyradary - Strona Główna

   Created by ® NeoM