Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 INSTRUKCJA ANTYRADARU PNI STEEL EYE

antyradar PNI Steel Eye

PNI STEEL EYE (2005r.)

Skrócona Instrukcja Obsługi

Umieszczanie baterii

W celu bezprzewodowego użytkowania urządzenia należy umieścić w nim baterie (rekomendowane baterie alkaliczne). Baterie umieszcza się po wysunięciu drzwiczek umieszczonych na tylnej ściance. Prosimy o upewnienie się co do właściwej polaryzacji wkładania baterii (+ do wewnątrz).

Montaż

W celu montażu antyradaru na przedniej szybie samochodu należy skorzystać z uchwytu z przyssawkami. Należy najpierw przymocować uchwyt, a następnie do uchwytu przymocować urządzenie. Antyradar można także zamontować do osłony przeciwsłonecznej. Należy przy tym pamiętać, aby urządzenie miało dobry widok na drogę.

Włączanie urządzenia

Aby włączyć lub wyłączyć antyradar należy wcisnąć klawisz POWER. Przy włączonym urządzeniu zaświeci się ikona POWER lub FILTER (jeśli załączona jest filtracja sygnału). Ikona będzie się świecić w sposób ciągły przy korzystaniu z zasilania kablem 12V, lub migać przy zasilaniu bateryjnym.

Jeśli korzystamy z zasilania bateryjnego, detektor będzie pracował w trybie Auto Shut-off w celu zabezpieczenia przed rozładowaniem (o ile nie wyłączy się tej funkcji ręcznie).

Regulacja jasności wyświetlacza

- Wcisnąć i przytrzymać klawisz MUTE przez kilka sekund, aż do przejścia w tryb DIM.
- Zwolnić przycisk dla wybrania odpowiedniej jasności - BRIGHT, DIM, lub DARK.

Włączanie filtracji fałszywych alarmów

Filtracja fałszywych alarmów służy do redukcji fałszywych alarmów w terenie zurbanizowanym - powodowanych przez czujki automatycznych drzwi, czujki alarmów, itp.
- Wcisnąć klawisz FILTER: filtr załączony - świeci się ikona F.
- Filtracja sygnałów obejmuje tylko pasmo X.

Regulacja głośności

Aby ustawić odpowiednią głośność alarmów, można użyć funkcji Signal Alert Test.
- Wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 5 sekund klawisze POP oraz FILTER.
- Wyświetlacz zasygnalizuje każde z wykrywanych przez antyradar pasm i odezwie się dźwięk alarmu dla każdego z nich.
- Za pomocą pokrętła VOLUME ustawić głośność.

Włączanie detekcji radarów POP

- Wcisnąć klawisz POP: detekcja POP załączona - świeci się ikona P.
- W razie wykrycia radaru POP: jednocześnie zapali się ikona Ka oraz P.

UWAGA: Detekcja radarów POP drastycznie zmniejsza żywotność baterii. Przy korzystaniu z urządzenia w tym trybie, zaleca się zasilanie kablem.

Wyciszanie

W celu wyciszenia antyradaru należy wcisnąć klawisz MUTE.
- Po wciśnięciu MUTE, antyradar nie będzie wydawał sygnałów dźwiękowych przez 1 minutę.
- Po 1 minucie urządzenie powróci do normalnego trybu sygnalizacji dźwiękowej.

Stan naładowania baterii

STEEL EYE posiada ikonę niskiego stanu baterii.
- Ikona baterii zaświeci się na 2 godziny przed ich wyczerpaniem.
- Ikona będzie błyskać przez 10 sekund przy jednoczesnej sygnalizacji dźwiękowej.
- Sygnalizacja taka będzie się powtarzać co pół godziny, aż do całkowitego wyczerpania baterii i wyłączenia się antyradaru.

Baterie alkaliczne zapewniają pracę przez 30-40 godzin (przy wyłączonej detekcji radarów POP). Akumulatory służące do wielokrotnego ładowania zapewniają odpowiednio krótszy czas pracy.

Tryb Auto Shut-off

(tylko podczas zasilania z baterii)
STEEL EYE posiada zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii. Po 1 godzinie bez detekcji jakiegokolwiek sygnału lub braku wciśnięcia któregokolwiek z klawiszy, urządzenie wyłączy się.
- Wyświetlacz pokaże odliczanie od 9 do 0 przy jednoczesnym sygnale dźwiękowym.
- Wciśnięcie któregokolwiek klawisza podczas odliczania skasuje automatyczne wyłączenie się antyradaru.

Sygnalizacja wykrycia radarów

Kiedy STEEL EYE wykryje radar, zasygnalizuje to dźwiękiem oraz informacją na wyświetlaczu, poprzez podanie pasma (X, K, Ka) i siły sygnału (9 - najmocniejszy, 1 - najsłabszy). Ikona L oznacza wykrycie lasera policyjnego (lidaru). Przy wykryciu radaru POP wyświetlą się jednocześnie ikony Ka oraz P.

Gniazdo słuchawek

Dzięki umieszczonemu na bocznej ściance urządzenia gniazdu słuchawkowemu (2,5 mm jack) można korzystać ze słuchawek (przydatne zwłaszcza dla motocyklistów).

« powrót do Archiwum instrukcji

« powrót do Antyradary - Strona Główna

   Created by ® NeoM