Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 INSTRUKCJA ANTYRADARU BELTRONICS RX75

antyradar rozdzielny Beltronics RX75 - zestaw

Beltronics RX75 (2006r.)

Instrukcja Obsługi

Professional RX75 jest najbardziej zaawansowanym antyradarem do zabudowy rozdzielnej, jaki kiedykolwiek został zaprojektowany przez firmę Beltronics. Jego zakres wykrywania pokrywa pasma X, K, superszerokie Ka i detekcję z przodu i z tyłu promieniowania laserowego. Posiada strojoną waraktorowo heterodynę odbiornika mikrofalowego (VTO), system Digital Signal Processing (DSP) w celu uzyskania maksymalnie dalekiego zakresu wykrywania oraz redukcji fałszywych alarmów, opatentowany przez firmę Beltronics, system Mute and Auto Mute, audiowizualną sygnalizację alarmów i wszystko co można oczekiwać po tej klasy detektorze.

RX75 to wyjątkowe możliwości:

 • znakomita skuteczność, a w szczególności wybitna czułość w pasmach K i Ka
 • programowanie 8 funkcji pozwalające dostosować ustawienia do indywidualnych potrzeb
 • nowy Auto-Scan system - w inteligentny sposób redukujący ilość fałszywych alarmów, plus ustawienia Highway i City
 • ultra jasny wyświetlacz tekstowy zapewniający komfortowy odczyt wskazań pod każdym kątem
 • tryb Threat Display pozwalający na śledzenie do trzech częstotliwości radarowych jednocześnie
 • tryb Tech Display pozwalający na odczytanie dokładnej częstotliwości wykrytego sygnału
 • odbiór sygnałów SWS
 • zdalny przycisk Mute służący jednocześnie do wyciszanie alarmów i regulacji głośności
 • kompatybilność z opcjonalnym jammerem laserowym Laser Pro 904

Jeżeli wcześniej posiadałeś już detektor radarów - skoncentruj swoją uwagę na "Szybkim Starcie" oraz części poświeconej programowaniu. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem - przeczytaj całą instrukcję uważnie.

UWAGA:

RX75 powinien być zainstalowany przez fachowca. Pomimo, że instalacja nie jest skomplikowana, aby nie doznać urazu, bądź nie doprowadzić do uszkodzenia samego urządzenia, zalecamy jej przeprowadzenie w zakładzie zajmującym się np. montażem autoalarmów, bądź u elektryka samochodowego.

Szybki Start

Urządzenie posiada 8 ustawianych opcji działania w celu dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Przyciski oznaczone jakko CITY oraz VOL/MUTE są również przyciskami funkcyjnymi wykorzystywanymi w procesie programowania. Przyciski mają także dodatkowe oznaczenia: PGM (Program - programuj), REV (Review - przeglądaj) oraz CHG (Change - zmień).

Zapoznaj się z obecnymi ustawieniami i w razie potrzeby dokonaj ich zmiany.

Zmiana ustawień

W celu przejścia do trybu programowania naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy oba przyciski (jednostka po dwóch sygnałach dźwiękowych przejdzie w tryb programowania - na wyświetlaczu pojawi się napis "Program")

 1. Następnie naciskaj przycisk REV w celu przejrzenia bieżących ustawień (przytrzymanie przycisku spowoduje przejście po kolei przez wszystkie ustawienia).
 2. Naciśnij przycisk CHG w celu zmiany ustawienia w bieżącym - wybranym poziomie.
 3. W celu opuszczenia trybu programowania należy poczekać 8 sekund bez przyciskania jakiegokolwiek przycisku (na wyświetlaczu pojawi się napis "Complete" i po czterokrotnym sygnale dźwiękowym "beep" jednostka przejdzie w stan czuwania)
 4. W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy włączyć zasilanie jednostki przy jednocześnie naciśniętych przyciskach "CITY" oraz "BRT". Na wyświetlaczu pojawi się napis "Reset" oraz usłyszymy sygnał dźwiękowy.

Przykład:

Chcemy wyłączyć funkcję automatycznego wyciszania AutoMute.

Wprowadź urządzenie w tryb programowania poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku CITY i VOL/MUTE przez 2 sekundy - jednostka wyda podwójny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się "Program".

Następnie przyciśnij przycisk REV. RX75 przejdzie przez wszystkie kategorie, zaczynając od:

Pilot
PwrOn
Meter
aż dojdzie do aMute

Zwolnij przycisk REV w chwili gdy pokaże się poziom sterujący funkcją którą chcesz zmienić - w tym przypadku "AutoMute" Ponieważ fabrycznie funkcja AutoMute jest włączona - pokaże się napis aMute ON

W celu wyłączenia funkcji naciśnij przycisk CHG - na wyświetlaczu zapis aMute ON zmieni się na aMute OFF.

Aby zakończyć programowanie po prostu poczekaj 8 sekund bez naciskania na jakikolwiek przycisk.

Aby zresetować RX-a75 do ustawień fabrycznych - podczas gdy jest on wyłączony - naciśnij jednocześnie CITY oraz VOL/MUTE i włącz jednostkę. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat "Reset" i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Tabela opisu funkcji:

Naciśnij REV aby przejść do następnej kategoriiNaciśnij CHG aby zmienić ustawienia w bieżącej kategorii
FUNKCJAWYŚWIETLACZZNACZENIE
PILOT LIGHT
(Wskaźnik włączonego zasilania)
PILOT HWYPełny opis: "Highway", "City" lub "AutoScan"
PILOT HPILOT V
Skróty: "H", "C", "A"Napięcie instalacji samochodowej
POWER-ON SEQUENCEPwrON STDTryb włączania standardowy
PwrON FSTTryb włączania szybki
SIGNAL STRENGTH METER
(wskaźnik siły sygnału)
Meter STDWskazania siły sygnału standardowy
Meter THTWskazania kilku wykrytych sygnałów
Meter TECTech display - tryb wskazań szczegółowych
AUTOMUTE
(automatyczne wyciszanie)
aMute ONAutomatyczne wyciszanie włączone
aMute OFFAutomatyczne wyciszanie wyłączone
VOICE (alarmy głosowe)Voice ONAlarm głosowy włączony
Voice OFAlarm głosowy wyłączony
CITY MODE SENSITIVITY
(wybór czułości w mieście)
City STDStandardowy tryb czułości w mieście
City LoXNiska czułość pasma X
City NoXWyłączone pasmo X
BRIGHTNESS (jasność)Brt AUTOJasność ustawiana automatycznie
Brt MINJasność minimalna
Brt MEDJasność średnia
Brt MAXJasność maksymalna
Brt DARKTryb DARK - wyświetlacz zaciemniony
BANDS (pasma)Bands ALLWszystkie pasma załączone (domyślnie)
Bands MODUstawienia zmodyfikowane
 Włączanie lub wyłączanie poszczególnych pasm poprzez przycisk VOL/MUTE
XON lub OFF (domyślnie włączone ON)
KON lub OFF (domyślnie włączone ON)
KaON lub OFF (domyślnie włączone ON)
LSRON lub OFF (domyślnie włączone ON)
SWSON lub OFF (domyślnie włączone ON)

Opis poszczególnych funkcji:

Przycisk POWER
Służy do włączania/wyłączania jednostki.

Przycisk CITY
Służy do przełączania trybów czułości urządzenia pomiędzy ustawieniami

Highway (najwyższa czułość)
Autoscan (czułość regulowana automatycznie)
City (obniżona czułość pasma X dla jazdy w terenie miejskim w przypadku dużej liczby zakłóceń - wykorzystywanie tej opcji nie jest specjalnie zalecane z uwagi na redukcję zasięgu wykrywania radarów.

Tryby czułości CITY:

City STD (Standard)
W trybie tym zmniejszona jest czułość w paśmie X w celu uniknięcia zakłóceń od urządzeń przemysłowych.

City LoX (niska czułość w paśmie X)
W trybie tym następuje dalsze obniżenie czułości w paśmie X. Obniżenie czułości powoduje jednak redukcję wykrywania radarów pracujących w tym paśmie.

City NoX (wyłączenie pasma X)
W tym trybie pasmo X nie jest wykrywane - nie zalecamy stosowania tej opcji z uwagi na wykorzystywanie pasma X przez starsze typy radarów.

Przycisk VOL/MUTE (główny panel sterujący oraz dodatkowy przycisk zdalny)

Krótkie wciśnięcie spowoduje wyciszenie bieżącego alarmu.
Za pomocą długiego wciśnięcia można wyregulować głośność alarmów.

Przyciski CITY i VOL/MUTE służą także do programowania ustawień (tabela powyżej).

AutoMute

Detektor posiada funkcję automatycznego ściszania sygnału alarmowego. Pozwala to uniknąć drażniącego efektu przy narastającym poziomie dźwięku w czasie jazdy samochodem.

Sygnały Alarmowe

Urządzenie posiada osobne sygnały dźwiękowe dla każdego rodzaju wykrytego pasma: X, K, Ka.

Siła i szybkość sygnału wzrasta w miarę zbliżania się do jego źródła. W przypadku sygnałów laserowych - alarm następuje w pełnym natężeniu, bez względu na odległość.

Alarmy głosowe (Voice)

Dzięki tej opcji urządzenie wydaje komunikaty o alarmach głosem - w języku angielskim. Komunikat taki poprzedzony jest standardowym dźwiękiem dla danego pasma.

Tryb wyświetlacza DARK

Przydatny do podróży w nocy. Na wyświetlaczu pokazują się tylko małe, przyciemnione literki HD, AD lub CD (w zależności od ustawionego trybu czułości), a w trakcie alarmów wyświetlacz nie pokazuje żadnych komunikatów. Alarmy głosowe w trybie DARK odbywają się w sposób normalny.

Standardowy tryb wyświetlania alarmów

W trybie standardowym, w trakcie alarmu, jednostka pokazuje rodzaj pasma: X, K, Ka oraz siłę sygnału w postaci graficznej.

Wyświetlanie informacji o wielu alarmach jednocześnie - Meter THT (Threat Display)

Model RX75 posiada możliwość wykrywania wielu alarmów jednocześnie. Właściwość ta może być pomocna w przypadku podróżowania po terenach, gdzie występują zakłócenia w pasmach radarowych np. koło stacji benzynowej, gdzie zainstalowane są automatyczne drzwi i pojawi się dodatkowe źródło promieniowania pochodzące od np. radaru policyjnego.

Przykład:
X1 K2 Ka9

Informacja na wyświetlaczu wskazuje, że wykryto sygnały:
- bardzo słaby w paśmie X
- słaby w paśmie K
- bardzo silny w paśmie Ka

Wyświetlanie częstotliwości wykrytego sygnału - TechDisplay

Urządzenie w tym trybie podaje dokładną częstotliwość wykrytego sygnału, np.:

K 24.150 - oznacza, że wykryto sygnał w paśnie K o częstotliwości 24,150 Ghz
Ka34.700 - oznacza, że wykryto sygnał w paśnie Ka o częstotliwości 34,700 Ghz
X 10.525 - oznacza, że wykryto sygnał w paśnie X o częstotliwości 10,525 Ghz

Tryb ten przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników i przy odpowiedniej wiedzy oraz doświadczeniu stanowi dodatkowe narzędzie pozwalające odróżnić fałszywe alarmy od sygnałów pochodzących od prawdziwych radarów policyjnych.

Opcjonalny Laser Pro 904

RX75 jest kompatybilny z dodatkowym urządzeniem służącym do zakłócania działania laserów policyjnych Beltronics Laser Pro 904. Po jego podłączeniu nie trzeba wykonywać żadnych zmian w ustawieniach - wykonają się one same. Standardowo ustawione zostanie blokowanie laserów (komunikat: "Front" "Lsr Blck" będzie oznaczał zablokowanie pomiaru laserem z przodu, "Rear" "Lsr Blck" blokowanie pomiaru laserem z tyłu). W trakcie blokowania pomiarów laserem urządzenie wydaje także standardowy dźwięk alarmu laserowego.

SWS

Sygnały ostrzegawcze SWS pozwalają na odbiór nadawanych przez odpowiednie transmitery zdefiniowanych komunikatów o przeszkodach na drodze, wypadkach i innych utrudnieniach - w Polsce i w ogóle w Europie system ten nie jest używany.

Rozwiązywanie problemów

ProblemNajbardziej prawdopodobne przyczyny
RX75 codziennie piszczy w tym samym miejscu, lecz brak jest widocznych źródeł promieniowania radarowego. Jednostka wykrywa źródło promieniowania mikrofalowego np. czujka drzwi automatycznych, system alarmowy, urządzenia przemysłowe
RX75 nie wydaje się być wystarczająco czułyUpewnij się, że dostępu do detektora nie blokują metalowe przedmioty. Sprawdź ustawioną czułość oraz czy przypadkiem nie jest wyłączone któreś pasmo.
RX75 nie zaalarmował mnie pomimo, że stał patrol z urządzeniem radarowymBel RX75 wykrywa tylko działające radary, samo trzymanie w ręku pistoletu radarowego nie znaczy, że jest dokonywany pomiar. Skrzynki z fotoradarami są przeważnie puste. Urządzeń rejestrujących na zasadzie porównywania prędkości z prędkością radiowozu nie jest w stanie wykryć żaden antyradar!
Brak sygnałów alarmowych SWSObecnie sygnały SWS nie są wykorzystywane w Polsce
Wyświetlacz nie pokazuje wskazańSprawdź, czy nie ustawiłeś trybu DARK
Sygnały alarmowe ulegają wyciszeniu po paru sekundachWyłącz funkcję AutoMute
Podczas jazdy włączył się auto-testPrawdopodobnie obluzowane podłączenie zasilania spowodowało wyłączenie i ponownie włączenie urządzenia - sprawdź wtyczki i połączenia
Twój 14 letni syn pozmieniał wszystkie ustawieniaZawsze w razie problemów można wrócić do ustawień fabrycznych poprzez reset urządzenia.  Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski CITY i VOL/MUTE i włącz urządzenie
Wykrywacz nie załącza sięSprawdź połączenia
Przekręć kluczyk w stacyjce
Sprawdź, czy całkowicie nie wyciszyłeś jednostki
Panel sterujący nagrzewa sięJest to zjawisko normalne

Komunikaty na wyświetlaczu:

LsrF ERR
Problem z przednią czujką laserów - możliwe jest uszkodzenie, bądź wypięcie przewodu połączeniowego lub problem z samą czujką. Po tym komunikacie jednostka przejdzie do normalnej pracy tylko z przednią anteną radarową i tylną czujką laserową.
LsrR N/A
Problem z tylną czujką laserów - możliwe jest uszkodzenie, bądź wypięcie przewodu połączeniowego lub problem z samą czujką. Po tym komunikacie jednostka przejdzie do normalnej pracy tylko z przednią anteną radarową i przednią czujką laserową.
Check Receiver Wiring
Problem z anteną radarową - możliwe jest uszkodzenie, bądź wypięcie przewodu połączeniowego lub problem z samą anteną. Jednostka kontynuuje wyświetlanie tego alarmu i nie przechodzi do normalnej pracy aż do usunięcia usterki.
HD
Wyświetlacz w trybie DARK, czułość Highway
AD
Wyświetlacz w trybie DARK, czułość Automatyczna
CD
Wyświetlacz w trybie DARK, czułość City
Pilot HWY
Jeden z komunikatów trybu programowania
WorkZone
Jeden z komunikatów systemu SWS
X2, K9, KA7
wyświetlacz w trybie ThreatDisplay
Self Cal
urządzenie przechodzi test autokalibracji
Rcvr ERR
urządzenie nie przeszło testu autokalibracji - konieczna naprawa
Blck OFF
Opcjonalne blokowanie laserów zostało manualnie wyłączone podczas alarmu
Comm ERR
Komunikacja pomiędzy interfacem a panelem sterującym przerwana - konieczna naprawa

Specyfikacja techniczna

Wykrywane pasma
X 10.525 GHz ± 25 Mhz
K 24.150 GHz ± 100Mhz
Ka 34.700 Ghz ± 1300 Mhz
Laser 904 nm, szerokość pasma 33 MHz
Typ odbiornika radarowego
Superheterodyna GaAs FET VCO
Skaner - dyskryminator częstotliwości
Cyfrowa synteza sygnału DSP
4 bitowy, wysoko rozdzielczy przetwornik analogowo-cyfrowy

Detektor sygnału laserowego
Quantum Limited Video
Wieloczęściowe sensory laserowe

Wyświetlacz
280 częściowy LED, alfanumeryczny
pasek Bar Graph oraz tryb techniczny Tech Display
Automatyczny kontrola jasności

Zasilanie
12 V
minus na masie

 

« powrót do Archiwum instrukcji

« powrót do Antyradary - Strona Główna

   Created by ® NeoM