Antyradary - Startbanner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 ANTYRADARY - F A Q - często zadawane pytania

Czy posiadanie antyradaru jest nielegalne?
Na jakiej zasadzie działają policyjne radary?
Co to są pasma X, K, Ka?
Jak działają lasery policyjne?
Na jakie kryteria należy zwrócić uwagę podczas wyboru antyradaru?
Co to jest czułość antyradaru?
Co to jest selektywność?
Jakie funkcje powinien mieć dobry antyradar?
Dlaczego sygnalizacja dźwiękowa jest tak ważna?
Dlaczego sygnalizacja rozpoznanego pasma jest ważna?
Czy antyradary wykrywają fotoradary?

Czy posiadanie antyradaru jest nielegalne ?

Według regulacji prawnych obowiązujących obecnie w Polsce samo posiadanie antyradaru nie jest nielegalne. Nie wolno go jednak stosować i przewozić w stanie wskazującym na gotowość jego użycia na drogach publicznych. Proszę pamiętać również, że przekraczanie dozwolonych prędkości jest również niedozwolone, a codziennie to robimy. Naszym zdaniem bezpieczeństwo zależy od zdrowego rozsądku, natomiast znak ograniczający prędkość jest często nadużywany, nie wspominając już o miejscach, które są wykorzystywane do zastawiania ewidentnych pułapek na kierowców.

Na jakiej zasadzie działają policyjne radary ?

Policyjny radar mikrofalowy emituje fale radiowe o wysokiej częstotliwości w formie wąskiej wiązki. Jeżeli fale padną na obiekt, część z nich odbije się od niego i powróci do radaru. Jeżeli obiekt się porusza, pojawia się mierzalna różnica częstotliwości (efekt Dopplera). Układ elektroniczny radaru zamienia tę różnicę częstotliwości na prędkość poruszającego się obiektu.

Co to są pasma X, K, Ka ?

Radary w zależności od rodzaju konstrukcji i rejonu świata pracują na różnych częstotliwościach. Pasmo X - 10.525 GHz należy do najwcześniej używanych częstotliwości (od około 1970r), pasmo K (24.150 GHz) pojawiło się w roku 1976 a Ka (33.4 – 36.0 GHz) w roku 1989r. Różne urządzenia wykorzystują różne pasma - czytaj dział Radary policyjne.

Jak działają lasery policyjne ?

Radary laserowe (lidary) działają na podobnej zasadzie jak radary mikrofalowe, lecz do mierzenia prędkości wykorzystują promień lasera. Według naszych informacji w chwili obecnej policja w Polsce nie korzysta z laserów. Sytuacja ta oczywiście może się wkrótce zmienić.

Na jakie kryteria zwrócić uwagę podczas wyboru antyradaru ?

Najważniejszymi kryteriami są:

- wykrywanie pasm X. K, Ka (dobrze jeżeli wykrywa również pasma laserów, a dla podróżujących po Europie Zachodniej - pasmo Ku),
- czułość,
- selektywność (odporność na zakłócenia),
- dobra sygnalizacja audio-wizualna,
- dodatkowe funkcje,
- łatwość obsługi

Co to jest czułość antyradaru ?

Czułość określa z jakiej odległości urządzenie jest w stanie wykryć pracujący radar. Generalnie im czułość większa, tym lepiej, należy jednak pamiętać, że wzrost czułości zwiększa podatność urządzenia na zakłócenia elektromagnetyczne, zwłaszcza jeżeli urządzenie nie posiada skutecznego systemu redukcji fałszywych alarmów.

Co to jest selektywność ?

Selektywność określa odporność urządzenia na zakłócenia sygnałami nie pochodzącymi od radarów policyjnych. Urządzenie, które posiada wysoką czułość i przy tym bez przerwy sygnalizuje obecność patroli policyjnych na drodze jest bezużyteczne.

Jakie funkcje powinien mieć dobry antyradar ?

- zróżnicowanie sygnałów alarmowych dla każdego z wykrywanych pasm,
- sygnalizację świetlną pozwalającą określić wykryte pasmo i siłę sygnału,
- możliwość ustawienia odpowiedniego do warunków podróżowania trybu czułości (miasto, trasa),
- pamięć preferowanych ustawień,
- ręczne (i ew. automatyczne) wyciszanie.

Dlaczego sygnalizacja dźwiękowa jest tak ważna ?

Sygnalizacja wykrycia radaru dźwiękiem pozwala uwolnić się od ciągłej analizy wskazań antyradaru i skoncentrować się na tym co dzieje się na drodze.

Dlaczego sygnalizacja rozpoznanego pasma jest ważna?

Znając wykrytą częstotliwość można określić źródło jego pochodzenia, np. słaby i krótki sygnał w paśmie X może oznaczać włączoną w pobliżu kuchenkę mikrofalową, w paśmie K - czujkę automatycznie otwieranych drzwi. Silny sygnał w paśmie X, to pracujący w pobliżu radar ręczny, a narastający w pasmach K lub Ka sygnał oznacza potencjalnie pracujący fotoradar, przy czym alarm Ka to praca fotoradaru z bardzo dużym prawdopodobieństwem (ze względu na znikomą ilość fałszywych alarmów).

Czy antyradary wykrywają fotoradary ?

Wykrywają, lecz ze względu na bardzo małą emisję promieniowania mikrofalowego (ok. 1 mW) robią to przeważnie zbyt późno. Fotoradar wykonuje pomiar z odległości od 7 do 60 metrów (średnio 10-25m) i wykrycie sygnału w takim dystansie jest już tylko informacją o namierzeniu. Niektóre antyradary z górnej półki potrafią jednak wykryć fotoradar ze skutecznej odległości (rzędu kilkuset metrów). Jeśli mamy na celu zakup urządzenia właśnie do detekcji fotoradarów - nie radzimy oszczędzać!

« powrót do Antyradary - Strona Główna

 

   Created by ® NeoM